WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Karelius August Arntzen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Karelius August Arntzen

Stiftamtmand Karelius August Arntzen, født 10. november 1802 i København, sønn av høiesterettsadvokat, statsråd m. v. Andreas Arntzen og 1. hustru Marie Margrethe Knudsen som var dansk av fødsel. Faren tilhørte den kjente norske embedsslekt Arntzen opprinnelig fra Grue. Foreldrene var til å begynne med bosatt i København, faren i 1802 fullendte den latinsk-juridiske eksamen. Efter foreldrenes separasjon i 1807 fulgte K. A. Arntzen sin mor og sine søsken tilbake til København og fikk han sin skolegang og tok examen artium i 1820 og ex. philos 1821.

I 1821 vendte han hjem til Norge for å studere videre ved Universitetet i Christiania. studerte først mediesin, men måtte oppgi det på grunn av dårlig hørsel. I mars ble han ansatt som kopist i Justitsdepartementet, hvor han efter at han i 1827 hadde tatt juridisk embedseksamen med laud, i 1831 ble byråsjef og 1833 ekspeditionssekretær.

Gift 11. juli 1830 med Hanna Maria Mathea Arntzen, hans kusine født i Ringsaker 25. juni 1808, død 12. oktober 1869, datter av magistratspresident i Christiania sl. sorenskriver i Solør og Odalen, Arne Arntzen og Karen Margrethe f. Arncher.

18. juni 1840 ble han utnevnt til stiftamtmann i Trondhjem og amtmand i Søndre Trondhjems amt, et embede som han innehadde til han i juni 1857 ble forflyttet til Christiania som stiftamtmann der.

Stiftamtmann Arntzen var under sitt opphold i Trondhjem medlem av presentantskapet i Norges Bank og dettes ordfører en periode. Senere var han medlem av flere kgl. kommisjoner m. v., likeså av interimsregjeringen i 1861 under kongens fravær i Frankrike. Arntzen søkte avskjed fra sitt embede i 1874 og døde i Christiania 25. mai 1875.

Stiftamtmann Arntzen ble medlem av Harmonien kort efter at han i hadde overtatt sitt embede i Trondhjem. I hele ni valgperioder var han selskapets presiderende direktør, fra september 1841 til september 1845, oktober 1841 til juli 1848, oktober 1850 til oktober 1852 og januar til oktober 1857. Han var høyt ansett som embedsmann, med sitt sympatiske og elskverdige vesen ble han samtidig alminnelig avholdt.

Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen


Kilde

  • 1. Chr. Thaulow. Personalhistorie for Trondhjems by og omegn
  • 2. Norsk biografisk leksikon, bind I s 250.
  • 3. Olaus Schmidt. Klubselskabet harmonien 1813-1963