WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


KTS-ingeniører emigrert til Amerika

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Kristiania tekniske skole (KTS) utga i 1878 en 25- års jubileumsberetning om sin virksomhet fra starten i 1872 til og med 1897. Elevlister i denne boken viser hvilke elever som på daværende tidspunkt var emigrert til utlandet, herunder de fleste til Amerika.

Senere kom det ytterligere 2 jubileumbøker som omtalte endel av de utdannede ingeniørene.

Her er listen fra 1878. Tegnet* bak navnet viser til Kennet Bjorkhs bok.

 • Navn Fødested Født Fars navn Utdannet Merknad
 • Engebretsen, Johan Herman, Kristiania, 1860, Gartner L. Engebretsen, 1878, Amerika
 • Saugdahl, Lauritz, * 1880, Amerika
 • Ilstrup, Carl, * Kristiania, 1861, Skomaker Ilstrup, 1880, Amerika
 • Berg, Haakon, Kristiania, 1867, Kjøpmann B H Berg, 1886, Amerika
 • Schønheyder, Einar, Kongsvinger, 1875, Ing, Schønheyder, 1897, Baldwin Locomotive Works, Philadelphia
 • Daae, Peter, Kristiania, 1870, Professor L L Daae, 1887, Chicago
 • Doxrud, Peter Ingø, 1856, Kjøpmann Hans Doxrud, 1877, Chief Engineer and survayor Warrens, Wisconsin
 • Bjørnstad, Jørgen, Kristiania, 1868, Kaptein J Bjørnstad, 1889, Chief Eng. The United Ordnance and Eng Co., Erit Iron Works, Kentucky
 • Holmboe, Jens Anton,* Kragerø, 1865, Forstander J A Holmboe, 1886, Civil Engineer & Contractor Louiseville, Kentucky
 • Birch, Vladimir, Oddernæs, 1857, Blich, J-agent, 1875, Død før 1898
 • Gjerdrum, Trygve Jørgensen, Kristiania, 1856, Dir. J H Gjerdrum, 1874 Død 11 des 1890 som korp. I den amerikanske arme.
 • Monrad, Jacob Bull, Aall, 1869, Sogneprest J Monrad, 1867, Død 1897 som broing. Hos Parson & Co, Brooklyn
 • Christiansen, Carl Alfred, Kristiania, 1856, C Christiansen, 1879, Eng. og superint. Army Gun Factory, West Troy, New York
 • Høst, Oscar, Sandefjord, 1870, Bankdir F Høst, 1892, Enginer H Mail & McFarland Shio, Engine & Boiler Works, Tyne Dock
 • Ording, Kristoffer, Østre Slidre, 1872, Prost P Ording, 1880, Farmer i Dallas, Texas
 • Hirsch, Karl, Senja, 1858, Doktor Hirsch, 1881, Farmer Wisconsin
 • Hoff, Johan Håkon, * Østre Aker, 1867, Kirkesanger M Kristiansen, 1888, Hoff Brothers engineers
 • Ording, Dagbert S. land 1875 Prost Ording 1896 Hos Schulz Bridge & Iron Company McKees Rocks, PA
 • Moe, Ole Falck, Krødsherad, 1861, Res. Kap J. Moe, 1880, Ing ved bygging av taugbane over Chilkootpasset i Alaska
 • Zwilgmeyer, Karl Henrik, Risør, 1865, Byfoged Zwilgmeyer, 1887, Ing ved Musceo de la Plata, Buenos Aires
 • Boberg, Christian Martinsen, Berg, 1857, Proprietær O . Boberg, 1876, Ing. Ved for.staters kanonverksted "Troy", New York
 • Røed, Ole, 1861, Skipsreder Røed, 1881, Ingeniør Chicago
 • Riddervold, Adolf Storm, Bjugn, 1874, Sogneprest Riddervold, 1895, Ingeniør hos Eidge Moar Co, New York
 • Torgersen, Finn Hall, Kristiania, 1874, P J Torgersen, 1894, Ingeniør hos Westinghouse Electric and Mfg. Co., Wilkinsburg
 • Hundevadt, Ole Skien, 1860, Fabrikkeier L A Hundevadt, 1880, Ingeniør Houston, Texas
 • Hetlesæter , Olaf, Moss, 1863, Fattigforst Hetleseter, 1884, Ingeniør i Milwaukee
 • Castberg, Jørgen E., Skien, 1861, Overtoldbetjent Castberg, 1881, Ingeniør i New York
 • Nielsen, Stefanus, Lyngør, 1863, Skipsfører P E Nielsen, 1885, Ingeniør i New York
 • Soot, Ole Engebert, Tønsberg, 1872, J E Soot, 1895, Ingeniør ved Great Northern Railway Co., St. Paul, Minnesota
 • Bætzmann, Christian Schive, Kristiania, 1869, Redaktør E R Bætzmann, 1888, Ingeniør ved Illinois Steel Co. Rolling Mills, Chicago
 • Vennemoe, Christian, Holand, 1868, Gårdbruker H P N Vennemoe, Ingeniør ved Keystone Bridge Works , Pittsburgh
 • Bull, Johannes Cathrinus, Tønsberg, 1859, Skipsfører K S Bull, 1877, Ingeniør ved The Hoshor Bronse Co. i London
 • Selmer, Jens Peter, Skjervøy, 1871, Distriktslege P Selmer, 1891, Inspektør ved Los Angeles Electric Lighting Co, CA
 • Mathiesen, Hans Mathias, Kristiania, 1874, Oppsynsmann M Mathiesen, 1893, Kjemiker hos Viscol Co., East Cambridge, Boston
 • Hoff, Karl, Østre Aker, 1870, Kirkesanger Kristiansen, 1896, Kjemiker ved The Anconda Copper Mining Company, Montana
 • Mangshou, Eugen, Kristiania, 1865, Fløtningsinsp Mangskou, 1886, Kjøpmann Breckenridge, Minnesota
 • Agnæss, Jean Edewin Cellini, Kristiania, 1861, Møbelhandler A T Agnæss, 1881 Konsulterende ingeniør og bygningskonstruktør, Chicago
 • Gregersen, Ragnvald, Modum, 1861, Gårdbruker J Gregersen, 1880, Medical student University of Colorado
 • Øvergaard, Erling, Kristiania, 1874, Gårdbruker K Øvergaard, 1896, Mekaniker ved Third Avenue Railroad Co., New York
 • Brønlund, Thomas Doræus, Arendal, 1859, Dispascheur E Brønlund, 1879, Mineingeniør i Amerika
 • Selmer, Eivind Vidkun, Levanger, 1868, Skogdirektør M Selmer, 1888, Naval Architect Cramp & Sons Engineer Building Co., Philadelphia
 • Riser, Knud Sophus, * Horten, 1858, Fullm. J S Riser, 1879, Penn Bridge Co, Blawer Falls, PA
 • Hall, Fredrik Abelstadt, Kristiania, 1865, A P Hall, 1888, President av Burnham Hall- Chase Company, Mass.
 • Simensen, Carl Wilhelm, Kristiania, 1856, Restauratør H Simensen, 1879 Resident Engineer Northern Pacific Railroad, Spokane, Washington
 • Fjørtoft, Jonas, Haram, 1857, Gårdbruker J Fjørtoft, 1887, Skipsbygger i Nord-Amerika
 • Berle, Kort, * Fredrikshald, 1865, Skolebestyrer C R Berle, 1886, Settel and Iron Construction, Washington DC
 • Heftye, Harald Kristiania, 1859, J H Heftye, 1878, Styrmand i amerik. Dampskipselsk. New York
 • Guldbrandsen, Gustav Adolf, Vestre Aker, Smed Gulbrandsen, 1884, Tegner og kostr. Ved Pencoyd Iron & Steel Co, PA

Øvrige KTS-studenter:

 • Johan Christiansen, født 21.11.1887 i Nordre land, utdannet 1909, til USA 1909
 • Arthur Halvorsen, født i Sandeherrad 6.10.1888, utdannet 1909, til USA 1909?
 • Oscar Hendriksen, født 21.2.1888 i Kristiansand, utdannet 1909
 • Fredrik Johansen, født 8.2.1889 i Aker, utdannet 1909, til USA 1926
 • Erling Riis, født 12.3.1889 i Oslo, utdannet 1909, til USA 1911
 • Haakon Styri*, født 17.3.1886 i Kristiania, utdannet 1909, i perioder i USA
 • Sigmund J.Chr.Wang*, født 7.7.1887 i Kristiania, utdannet 1909, til USA

Se også

Fra diverse kilder er det hentet stoff til biografier, disse er samlet i kategorien KTS-Studenter i Amerika.

Kilder