WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jordskredet på Bakklandet 1634

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Mellom klokken 5 og 6 om morgenen 10. november 1634 gikk et jordskred på Bakklandet.

Jordfallet er beskrevet av Katedralskolens rektor Michel Mogensen i et dikt på 26 vers, trykt i København 1635 under tittelen: Lamentatio Nidrosiensis.

Angelsgaarde paa Bacckeland

tre druknede samme sinde,
De sank ned i det dybe Vand
stor Sorrig mange fingre

Huse, Brygger i Trundhiembs by
Den stride Strøm bortførde,
Med gode Varer der udi
Stor Suck oc Graad man hørde

Jagter oc Baader, store oc smaa
Bleff brøt oc knusit sønder
Saa vijt som Vandet kunde naa:
Der hialp ey nøst oc Lunder

Kilder

  • Henry Berg. Trondheim før Cicignon