WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jonsvatnet Idrettslag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Logo JIL

Jonsvatnet Idrettslag ble stiftet 29 januar 1939, etter at initiativtakerne hadde loddet stemningen for dette ved å legge ut en tegningsliste. Konstituerende møte ble holdt i et lite kafelokale hos familien Aae på Osbakken. Håkon Haugen ble valgt til lagets første formann, Bjarne Høiby nestformann, Emma Berg kasserer, Erling Haugen sekretær og John Myrmo styremedlem.

Idrettslaget startet sin virksomhet så å si på bar bakke, uten tradisjoner, uten lokaliteter og uten anlegg av noe slag. Men, menneskene bak laget var full av entusiasme og pågangsmot. Tillitsmannskrise var et ukjent begrep i januar 1939. De muligheter som fantes ble utnyttet allerede fra starten av, og det første langrennet ble arrangert etter kort tid fra en liten smie på Øvre Vikeraunet. Etter hvert fikk laget låne et lite kjellerlokale hos Lindgjerdet i Bratsberg og på Kuset gård. Laget søkte også opptak i Norges idrettsforbund og fikk appobert klubbfarger, drakter og merke.

Ved oppstarten hadde Jonsvatnet idrettslag 17 medlemmer. Alle var aktive og aktivitetene var ski, fotball og friidrett. Håndball er kommet til i de senere årene. Etter at medlemstallet økte til 29 medlemmer ved krigsutbruddet i 1940, sank det til bare 9 i den vanskelige tiden for idrettsarbeid omkring 1943. Da freden kom i 1945 ble laget reorganisert, og man kom raskt i gang med hele 70 medlemmer. Siden holdt medlemstallet seg på vel 100, mens en i de senere år har passert 300.

Lagets æresmedlemmer pr. 01.10.2009 framgår av oversikten nedenfor.

Kilde