WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jonsvannsveien

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Jonsvannsvegen ble i 1914 oppkalt etter Jonsvatnet.

Fra gammelt av var det 2 vegsystemer innover mot Jonsvatnet. Den ene fulgte Blusuvollsbakken forbi Valentinlyst, opp Granåsbakken og forbi Ramstad.

Den andre gikk over Berg Øvre (opp Bergsbakken) , Eberg , Moholt (gjennom gårdene) - Loholt og Stokkan. I 1870-årene ble vegen omlagt over øvre Berg ved ny trase i nåværende Jonsvannsvei. Bildet nedenfor viser området der Bergsbakken og Jonsvannsveien skilles ad.Foto: Erik Olsen.


Singsaker 1902.jpg


Dessuten ble den omlagt mellom Moholt og Stokkan ved at ny trase passerte Veiskillet , gikk mot Ramstad og støtte sammen med den gamle vegen ved Stokkanbrua.

Ved Jonsvatnet ble vegen omlagt ved Valset i 1889 etter som den gamle vegen gjennom Bjørndalen var svært bratt.

I området ved Fortunlia ble Jonsvannsveien omlagt i 1947. Kopi av flyfoto fra Fjellanger - Widerøe.

Seterbakken.jpg


Jonsvannsvegene motes.jpg

På dette kartet fra 1870 ser vi at de to Jonsvannsveiene møtes ved Stokkan.

Den siste endringen av Jonsvannsvegen skjedde i perioden 1997-2000. Den nye Jonsvannsvegen ble lagt fra Moholt Studentby mot Omkjøringsvegen og over denne i bro, deretter krysser den Steinanvegen øst for Voll Studentby, før den åasserer nord for Universitetet på Dragvoll og videre østover.

Jonsvannsvegen ved Voll studentby 1997. Foto: Hallvard Berget


Den nye Jonsvannsvegen ved Voll studentby 1997.

Den gamle Jonsvannsvegen fikk navnet Gamle Jonsvannsveg.

Kilder

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind
  • 2. Trondheim Byleksikon

Interne lenker