WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


John W. Arctander

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Dr. John W. Arctander

John W. Arctander (2. oktober 1849 i Stockholm -1920 i USA), var sønn av rektor August Hieronimus Arctander (21.8.1818- 5.12.1878) og Caroline R. Henriette Ahlsell (12.3.1831-1911), (kusine av Alfred Nobel). Bror til Ludvig Arctander.

John W. Arctander utvandret 13.8.1881 til Willmar, Minnesota.

Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.

Gift

Barn:

John W. ble uteksaminert fra Det kongelige Frederiks Universitet i Christiania i 1870, og reiste samme år til USA. I 1874 kom han til Minnesota, der han kort tid etter fikk løyve til å praktisere som advokat. Han skrev i 1875 en handbok om lovene i Minnesota på norsk, noe som var til stor hjelp for de mange nordmennene i delstaten.

Arctander Township i Minnesota fekk i 1879 namn etter John W. Arctander.

Han dannet firmaet Arctander & Arctander sammen med sin bror, dette selskapet var i drift til 1893.

Arctander Township i Minnesota fekk i 1879 namn etter John W. Arctander.

Hans bror Ludvig Arctander ble valgt til president i Oslo Lodge No.2 of Sons of Norway 29. juni 1899 i Minneapolis. Broren ble valgt til Supreme Secretary i Sons of Norway 1900-1902.

Henrik Cavling forteller;

J. W. Arctander, en bekjendt Sagfører i Minneapolis, er født i 1849 i Stockholm, hvor hans Fader midlertidig opholdt sig. Han gik paa Skiens Latinskole, tog Artium, var en Tid Journalist og kom til Amerika i 1870. Han studerede Jura i Minneapolis og praktiserede som Sagfører i Willmar, Minn., fra 1876 til 1885.

Siden den Tid har han været i Minneapolis, hvor han er i Kompagni med sin yngre Broder, Ludvig Arctander, der er født i Skien i 1863. J. W. Arctander er særlig bekjendt son Forsvarer i kriminelle Sager, ogsaa som Sagsoger i Skadeserstatningsager. Han udgav i 1876 en „Praktisk Haandbog i Minnesotas Love“, paa Norsk, og har ogsaa oversat Ibsens «Bygmester Solness» paa Engelsk. Han har i den sidste Tid været særlig virksom for at faa rejst en Statue for Ole Bull i Minneapolis. Hans Broder, Ludvig Arctander, kom til Amerika i 18-aars Alderen, og har praktiseret som Sagfører siden 1885.

Se også

Kilder