WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


John Stendahl

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
John Stendahl
John Stendahl
Dragvoll
John Stendahl
Estenstaddammene
Overrekkelsen av statuen.
Foto fra Bondens kår og kall
Strindabonden
Foto: Knut L. Vik

John Stendahl (født 27. november 1903 på Steindal Nordre, død 17. april 1987).

Gården hadde vært i slektens eie i flere generasjoner, og det var naturlig for John Stendahl å utdanne seg til agronom selv om han egentlig ønsket å bli arkitekt. Han giftet seg med Karen Stendahl, som var datter på nabogården, og de drev Steindal Nordre sammen med Johns onkel, Kristian Stendahl. Fra 1931 til omkring 1960 drev han også pelsdyrfarm og ble formann i Trøndelag pelsdyravlslag. I tillegg var han formann i Strinda Landbrukslag i en periode, og han var en ivrig skytter.

Det var imidlertid kunsten som var hans store interesse og hobby. Han begynte i tidlig alder å male, men egentlig bare for moro skyld. På Lohove hadde Strinda bygdeungdomslag forskjellige oppsetninger, og Stendahl var fast kulissemaler. Han likte seg i skog og mark, og Estenstadmarka stod hans hjerte svært nært. På sine turer der hentet han mye inspirasjon. Ofte dro han ut i sommermånedene og tegnet skisser, og malte ferdig motivene om vinteren i sitt atelier på gården. Eller han kunne ta med staffeliet ut i friluft, f.eks opp til malervennen Paul KastbrekkenTømmerholt. Datteren Ingrid Bustillo minnes koselige familieturer i marka om søndagene, og farens staffeli hørte naturlig med i ryggsekken.

Det ble etter hvert til at han tok undervisning hos maleren Roar Matheson Bye, og han malte mer og mer. De fleste maleriene han laget, var landskapsmalerier, og i et intervju i Arbeider-Avisa sier han at han er naturalist til fingerspissene.

Han hadde en stor produksjon - han likte f.eks. svært godt å male gårder på Strinda. Et bilde som viser utsikten over Jonsvatnet, ble antatt på høstutstillingen. i Kunstforeningen i 1935. Ellers fant han motiver på Røros og i Vuttudal i Snillfjord hvor han hadde familietilknytning. I intervjuet i Arbeider-Avisa sier han at han har solgt bare ett eller to malerier i hele sitt liv. Resten har han gitt bort eller har selv. Han har aldri hatt noe ønske om å bli kjent.

Da John Stendahl var omkring 60 år, begynte han også å hogge skulpturer i betong. Det var Vigelandsanlegget i Oslo som inspirerte ham til å forsøke noe sånt. Hans ide var å lage skulpturer som skulle fortelle om bondeyrket og livet på gården - fra såmannen til bonden som ønsker velkommen til gårds. Særlig likte han svært godt å lage skulpturer av barn.

Teknikken gikk ut på først å forme betongen, men legge på litt for tykt. Når den så hadde tørket, gikk han løs på den med hammer og meisel, og det viktigste for ham var å få fram sjelen i kunstverket, sier han i intervjuet i forbindelse med 80-årsdagen. Inntil for få år siden sto et tjuetall av disse skulpturene på tunet og i hagen på Steindal Nordre.

Da Estenstadhytta åpnet i 1959, ga John Stendahl noen av sine bilder til hytta og han ga i tillegg to åklær til nybygget i 1974. Noen av diktene hans om Estenstadmarka henger også på veggen der.

Fra 1980 var det ikke gårdsdrift mer på Steindal Nordre. Kona hans døde i 1978, og John Stendahl døde i 1987, 84 år gammel.

I september 1984 skrev John Stendahl dette brevet til Strinda Landbrukslag der han var leder 1950-51.

Som kjent har den nye tid krevd mange av de gamle gårder rundt byen til boligområder m.m. Ikke alltid har det skjedd med lett hjerte, med tanke på våre fedres og foreldres planer for fremtidige generasjoner.

Men den nye tids utvikling krever sitt. Noen må gi fra seg —for dem hellig jord - for tidens krav.

Slik er det også for Steindal, hvor gården har vært i slektens eie i over 100 år, og som tanken var, skulle overleveres som gårdsbruk til en ny generasjon, når den tid kom. Gårdens eiere har lenge stått som medlemmer i Strinda landbrukslag, hvor en har høstet både faglig og hyggelig samvær gjennom årene, som også jeg minnes med glede.

Jeg har tenkt at jeg skulle forære landbrukslaget en skulptur, som skulle symbolisere
Ei fortjent kvile, - tankar går fram i tida.

John Stendahl

Skulpturen, som John Stendahl hadde laga, forestiller en eldre strindabonde som sitter på en stein med en spade i hendene. Til skulpturen er det festa ei plate med inskripsjonen: «Tilegnet Strinda landbrukslag av John Stendahl 1984». Skulpturen ble høgtidelig overrakt til laget i Bøndernes Bank sitt lokale i Bøndernes Hus i Trondheim 22. januar 1985.

Rundt bebyggelsen på Steindal Nordre stod det lenge mange skulpturer som John Stendahl hadde laget, disse er nå flyttet inn under tak. Inne henger det også mange malerier som er John sitt verk. Han sa sjøl at han ikke reknet seg som kunstner, men som kunstinteressert. Kunsten for han hadde bare vært en hobby.

Da Bøndernes Bank ble en del av Fokus Bank i 1987 ble statuen «Strindabonden» flytta til Felleskjøpets anlegg på Tunga der den ble plassert i inngangspartiet.

Kilde