WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johannes Schiøtz

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johannes Schiøtz
Forstmann Johannes Schiøtz (31.1.1835 i Stavanger - 17.10.1897 i Trondhjem var sønn av fogd Søren Daniel Schiøtz og Charlotte Petrea Rosenkilde. Gift 1 i Trondhjem 14.3. 1874 med Gregorine Martine Larsen (4.2.1855 i Trondhjem - 23.4.1877), datter av handelsfullmektig Lars Jacob Larsen og Petra Marthine Biørn. Gift 2 i Molde 12.9.1891 med Laura Dass (Dundas) (31,12,1858 i Molde-31.12.1915), datter av overrettsakfører Isach Georg Dass og Laura Henriette Dahl.

Johannes Schiøtz blev student 1853, tok anneneksamen 1854 og juridisk embedseksamen 1859. Derefter studerte han skogbruk - først i Aschaffenburg til 1860, dernæst i Tharand til 1861. Han fikk straks stilling som forstassistent i Søndre Trondhjems amt, en stilling han innehadde i 12 år til 1873, da han blev skoginspektor ved Røros Værk; 1876 blev han ansatt som forstmester i Søndre Trondhjems og Romsdals amter og 1896 som skogforvalter i Søndre Trondhjems amt.

Av forstmenn vil Shiøtz først og fremst bli husket som grunnleggeren av de store beplantninger i Trondhjems Bymark, et pionerarbeide som senere generasjoner i Trondheim by i stort monn har nytt godt av. Bymarkens frodige og vakre plantede skog er ogsa år om annet gjenstand for forstlige befaringer. Det bør nevnes at han ved dette skogplantningsarbeide hadde god hjelp av sin assistent Kristian Elster (d. e.) (forfatteren, efter hvem en del av de eldste plantningene her har sitt navn: Elsterparken. Her er der reist en bautasten til minne om skogplanteren Schiøtz.

Schiøtz var en flittig skribent: ,,Om Skovforholdene i Romsdalen" (1871), "Kort Veiledning i Skovplantning og Høstning af Træfrø" (1880), "Historiske Optegnelser om Skovplantningen i Trondhhjems Bymark" (1895). I "Den norske Forstforenings Aarbog" har han skrevet disse artiklene: "Grankonglerne bør indsamles i Oktober" (1884) og "Embedsgaardskommissionen og vore offent1ige Skove" (1888). I "Tidsskrift for Skovbrug": "Elgen og Furuen" (1893), ".Mere af Skovvedtægter" (1896), "Lidt om et større Arbeide mod Grantørken" (1897). Han har også skrevet artikler, mest om forstlige emner, i "Morgenbladet", "Aftenposten", "Trondhjems Adresseavis" og "Norsk Landmandsblad".

Kilde

  • 1. Thv. Kierulf. Norsk Biografisk leksikon, bd. .., 1949

Eksterne lenker