WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Johannes Musæus Nissen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johannes Musæus Nissen

Postmester Johannes Musæus Nissen (1.8.1820 i Melhus, 28.1.1893) var sønn av prost og sogneprest til Melhus Peter Schielderup Nissen og Bolette Margrethe Musæus. Ved farens død i 1821 ble han antaget som pleiesønn av sin søster og hennes mann, prost og sogneprest til Skogn, Hans Severin Arentz. Han ble gift 1852 med Anne Marie Thaulow (21.9.1832- 7.2.1884) datter av konsul Christian Thaulow-I og 1. hustru Lorentse Holm.

Johannes Musæus Nissen ble kand. jur. 1846, kopist i Indredepartementets postalavdeling 1847, bureauchef 1857 og postmester i Trondhjem 27. august 1860.

Johannes Musæus Nissen var suppleant til Stortinget 1877-1879, og var direktør i Trondhjems Sparebank 1874-1893, direksjonens formann etter Hartmann. Han var ordfører i Trondheim 1874, 1875.

Johannes Musæus Nissen var ridder av St. Olaf. han var medlem av Klubselskabet Harmonien fra oktober 1879 til oktober 1883.

Kilder

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik