WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Johannes Midelfart

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johannes Ørger Midelfart
Johannes Ørger Midelfart (født 1833 i Drammen, død 1910), sønn av Hans Christian Ulrik Midelfart og Eleonore Christiane Fabricius.

Johannes Midelfart var en pioner innen utviklingen av landbruket i Strinda. Midelfart var formann i Strindens Landboforening fra 1861. Han bestyrte landbruksskolen på Munkvoll fra 1858-1860, og var direktør ved Rotvoll landbruksskole fra 1860 til 1870. Han foreslo i 1864 å produsere mer fōr i stedet for korn. I 1865 la han fram en plan for utvidet saueavl.

Johannes Midelfart var gift med Katenka Dortea Kraft (1837 i Flekkefjord-). Barn : Peter Albert Midelfart, Fredrikke Midelfart, Wilhelmine Midelfart, Johan Andreas Midelfart.

I følge Chr. Thaulows personalhistorie:

Han var sønn av Sorenskriver Midelfart til Skogn, ansattes i Landbovæsenet, først Bestyrer for dette paa Munkvold, efter Solem, så derfra til øvre Rotvold Seminarium der imidlertid nedlagdes omkring 1866, fik såa et Jordbrug, i Nærheden af Drammen og snart deretter ved Groshandler Meyer en Ansættelse i Jæmtland, hvor han dog kun opholdt sig i faa Aar og kommer da 1875 tilbage til Trondhjem, i hvis Nærhed han driver et mindre Jordbrug. Blev i 1889 Forstander for [[Thomas Angells Stiftelser]], hvorfra han tog Afsked i 1908.

Etter at landbruksskolen på Rotvoll ble nedlagt flyttet Midelfart til Sverige i 2 år, men han kom tilbake til Norge og drev handelsvirksomhet innen landbruksnæringen i Trondheim. Fra 1874 var Midelfart ansatt som landbrukssekretær ved Landhusholdningsselskapet (fylkeslandbrukssjef) fram til 1894. Han var sekretær for "Det 8. almindelige norske Landbrugsmøtet" og "Den 3. nordiske Frøkongress" som ble arrangert i Trondheim i 1887. Han tok initiativet til at Frøkontrollen ble etablert i Trondheim i 1885. I 1889 ble han forstander i Thomas Angells Stiftelser.

Midelfart fikk flere høye utmerkelser: Oscar II belønningsmedalje i gull, ridder av Wasaordenen, Søndre Trondhjems Amts Landhusholdningsselskabs gullmedalje. Æresmedlem i Landhusholdningsselskapet fra 1895.


Kilder

Eksterne lenker