WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan Nicolay Bruun

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Nicolay Bruun

Overrettsakfører Johan Nicolay Bruun (22.1.1865 - 1937), sønn av bunthandler Johan Nicolai Bruun (24.9.1832- 27.10.1891) og Agnete Tandberg (30.6.1835- 22.6.1905).

Han ble gift 1 med Alison Lyng 1893, ekteskapet oppløst 1899. Gift 2. 15.6.1901 med Kitty Lein (1887 i Trondheim -5.7.1953), datter av kaptein i Trondhjemske Brigade, Johan Peter Lein og hustru Terbora f. Oppegaard. . Barn 1. ekteskap:

  • Sigbjørn Bruun f. 1894, d. 1897.
  • Leif Lyng Bruun f. 1898, yrke: Cand. jur., d. Ugift.

Barn i 2. ekteskap:

  • Finn Bruun (6.5.1902 i Trondheim- 31.12.1968), han gift med Edith (22.9.1907 i Utah, USA- 24.5.1999). Barn: Kitty Bruun (19.01.1930-09.06.2006).
  • Svein Oppegaard Bruun (1905 i Trondheim-).

Efter examen artium 1884 ved fødebyens Katedralskole (det første kull som tok artium ved skolen mot tidligere ved Universitet) oppholdt han seg et halvt år utenlands, i Belgia og Frankrike, tok annen examen 1886 og var likeledes efterpå et halvt år i England. Juridisk embedseksamen avla han våren 1889, hvorefter han i to og et halvt år var fullmektig og konst. sorenskriver og foged i Alta. I 1892 nedsatte han seg som overretssakfører i Trondhjem og drev sin sakførerforretning til 1919. Under borgermester Baucks fravær på Stortinget 1913- 1915 var han konstituert finansborgermester. Fra 1914 var han tillike formann for Trondhjems Provianteringsråd og satt som sådan til radet ble opphevet i 1923. Fra januar 1918 til mars 1919 var han direktør for de kommunale bedrifter og siden mars 1919 adm. direktør for Trondhjems Realkreditbank.

Bruun var fra 1908 til 1926 medlem av Trondhjem bystyre og formannskap og var meget benyttet i de faste komiteer og kommisjoner innen kommunens forvaltning. Han var styreformann i flere merkantile og industrielle foretagender. Likeså i Reisetrafikkforeningen i Trondhjem og i Radet for Landslaget for Reselivet i Norge, i hovedstyret for Olavsjubileets historiske utstillinger i Trondhjem 1930, i Selskabet for Trondhjems Bys Vel, medlem av direksjonen i Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet m. v.

Banksjef Bruun var medlem av Harmoniens direksjon i flere perioder, første gang fra 1900. Han fungerte som ordfører fra 1911 til oktober 1913. I hans funksjonstid som ordfører ble som ovenfor omtalt en omfattende ombygging og utbedring av selskapets lokaler foretatt til selskapets 100-års jubileum, som inntraff i denne perioden. Bruun er som før nevnt identisk med selskapets leilighetsdikter med signatur «Broder Rødbrun».


Johan Nicolay Bruun var viceordfører i Trondhjem 1916.

Ridder av St. Olavs orden.

Kilde

  • 1. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.
  • 2. Wikipedia
  • 3. Sverre M. Halbo. Norges advokater og sakførere 1932.
  • 4. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963.

Eksterne lenker