WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan Gunnerus

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Biskop Johan Ernst Gunnerus
Biskop Johan Ernst Gunnerus gravsted på Domkirkegården i Trondheim.Han ble bisatt i kirkens gravvelving 1773 - Gravlagt 1867 - Videnselskabet i Trondheim reiste sin grunnlegger denne gravminde MDCCCIXXIII

Biskop og polyhistor Johan Ernst Gunnerus, født 26. februar 1718, fødested Christiania, død 25. september 1773, dødssted Kristiansund, Møre og Romsdal. Foreldre: Stadsfysikus Erasmus Gunnerus (Rasmus Gunner) (død 1732) og Anna Gerhard. Ugift.

Johan Ernst Gunnerus var biskop i Trondhjems stift i 15 år, men satte først og fremst spor etter seg som naturforsker og som initiativtakeren til og drivkraften bak Norges første vitenskapelige akademi, Det Trondhiemske Selskab, fra 1767 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Gunnerus hadde ingen planer om å forlate sin akademiske løpebane da han 1758, under en audiens hos Frederik 5, “ganske uformodentlig” ble lykkønsket av kongen som biskop i Trondhjems stift. Biskop Nannestad var blitt forflyttet til Christiania, og bispestolen var dermed blitt ledig. Den formelle utnevnelse fulgte 31. juli 1758, og Gunnerus tiltrådte embetet senhøstes samme år.

Hans naturstudier er nedfelt i en lang rekke avhandlinger, som ble publisert i Videnskabsselskabets skrifter. Av hans 34 avhandlinger der er de fleste om zoologi og botanikk. Hovedverket ble Flora Norvegica i to bind, hvorav det siste utkom etter biskopens død. Verket inneholder beskrivelser av i alt 1118 ulike arter. Gunnerus oppfordret prestene til å sende ham materiale til hans studier, og sjeldne fugler, planter, fisker og mineraler strømmet inn fra alle kanter i stiftet.

Hans liv og virke i stiftsstaden kom også til å ta farge av hans nye interesser. Forgjengeren Nannestads bygård, som han hadde overtatt, gav ham ikke albuerom. Gunnerus levde ugift, men hadde sin søster, Stine Brohier, og hennes to døtre med til Trondheim. 1759 gikk han i gang med å bygge opp Berg prestegård i Strinda, som lå til embetet; året etter flyttet han dit, og 1763 søkte han om å få kjøpe Berg. Hensikten med å dyrke opp gården hadde vært “Landmænds Opmuntring”, skrev han i søknaden, og han hadde begynt å anlegge en botanisk hage “til almindelig Nytte”. Det ble registrert 130 ulike planter i hagen, bl.a. eksotiske planter som mais og tobakk. Men Gunnerus fikk ikke kjøpe gården, og det dempet hans interesse for videre odlingsarbeid, og dessuten var avstanden fra byen, “en halv Fjerdings Vej”, besværlig. 1766 kjøpte han derfor et stort gårdskompleks (Gunnerusgården) i byen, på tomten der Britannia Hotel nå ligger.

Natten til 25. august døde Gunnerus, 55 år gammel. Hans kiste ble ført til Trondheim og 18. oktober satt ned i gravkjelleren under Domkirkens vestskip; derfra ble den, sammen med 73 andre kister, flyttet til en fellesgrav på Domkirkegården 1868.

Se også

Kilde

  • 1. Trygve Lysaker- Norsk biografisk leksikon


Biskoper i Nidaros

Torbjørn Bratt 1546-1548 - Hans Gaas 1549-1578 - Hans Mogenssøn 1578-1595 - Isak Grønbech 1596-1617 - Anders Arrebo 1618-1622 - Peder Skjelderup 1622-1642 - Erik Bredal 1643-1672 - Arnold de Fine 1672 - Erik Eriksen Pontoppidan d.e. 1673-1678 - Christopher Hanssen Schletter 1678-1688 - Peder Krog 1689-1731 - Eiler Hagerup d.e. 1731-1747 - Ludvig Harboe 1743-1748 - Frederik Nannestad - 1748-1758 - Johan Gunnerus 1758-1773 - Marcus Frederik Bang 1773-1789 - Johan Christian Schønheyder 1788-1803 - Peter Bugge 1804-1842 - Hans Riddervold 1843-1848 - Hans Jørgen Darre 1849-1860 - Andreas Grimelund 1861-1883 - Niels Jacob Jensen Laache 1884-1892 - Johannes Skaar 1892-1904 - Vilhelm Wexelsen 1905-1909 - Wilhelm Bøckman 1909-1923 - Jens Gran Gleditsch 1923-1928 - Johan Støren 1928-1945 - Arne Fjellbu 1945-1960 - Tord Godal 1960-1979 - Kristen Kyrre Bremer 1979-1990 - Finn Wagle 1990-2008 - Tor Singsaas 2008-2017 - Herborg Oline Finnset 2017