WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan Frode Petersen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Frode Petersen

Byfoged i Trondhjem Johan Frode Petersen, født 21. november 1819 i Halden, sønn av kjøpmann Ole Arnt Petersen og hustru Kristine Pernille Vosgraff.

Gift 1. med Helene Nathalia Dahm, som i 1848 debuterte som Lisbeth i «Søndag paa Amagen> ved Chris Theater , død 12. mars 1862, datter av skolemester i Drammen, Dahm. Gift 2. i 1864 med Henriette Hvidt, født 18. juni 1819 i Sandefjord, død 13.august 1889 i Trondhjem, datter av kjøpmann, konsul Christoffer Hvidt og Anna Wilhelmine Bredal Rosenkilde .

Han kom efter den store bybrannen i Halden i 1826 i huset hos sin morbror, oberst Peter Michael Vosgraff i Christiania, hvor han gikk på skole. I 1843 ble han cand. jur. og fikk efter praksis på advokatkontor bevilling som sakfører i Christiania. Som sådan var han bl.a. inkassator for Akers Sparebank.

Under 29. mars 1879 ble han utnevnt til byfoged i Trondhjem , han tok avskjed fra dette embede fra 1. juli 1898. Efter a ha tatt avskjed flyttet han til Christiana, til sin sønn adm. direktør for Kristiania Tivoli, Harry Randall. Han døde i Christiania 20. juli 1913, nittiseks år gammel.

Byfoged Petersen er av en av sine fullmektiger karakterisert som den korrekte embedsmann av den gamle skole, rask og gjennomført presis i sin embedsførsel, bl. a. skal han ha organisert helt fortrinnlig fra nytt av Trondhjerms skiftevesen. Kunne byfogden virke noe steil og avmålt som embedsmann, var han til gjengjeld gemytlig som selskapsmann og klubbfelle. Før han kom til Trondhjem var han i mange år et interessert medlem av Norske Selskab, hvor han fra oktober 1870 til mars 1874 fungerte som sekretær. I Norske Selskabs hundreårsberetning 1818- 1918 (ved Nils Vogt og W. P. Sommerfeldt), hvorfra flere opplysninger er hentet, fortelles det bl. a. om Petersen at han i 1870-arene utparselerte og regulerte efter sin egen plan løkken «Vendorm, oberst Vosgraffs tidligere løkke eller landsted ved Christiania. Eiendommen omfattet den nåværende Holbergs plass med omegn. Hans reguleringsutkast for hele omradet er bevart. Det nevnes at tradisjonene fra det gamle Norske Selskab antagelig har gitt ham ideen til gatenavn ved reguleringen , det er for en stor del våre diktere som er benyttet : Holberg, Edv. Storm, Tullin, Welhaven, Sven Brun.

I Harmonien var byfoged Petersen i mange år medlem av «Gamle-Generalens»kortparti. Lederen for partiet var generalmajor Nicolai Engelbrecht Hoff (f. 1813, d . 1903), «Gamle-generalen» som han gjerne ble kalt i brigaden. Ved forfall blant de faste medlemmene ble partiet supplert med yngre, erklært dyktige kortspillere i selskapet. Partiet hadde på spilleaftenene det midterste bordet i Børssalen (spillesalen). I det priviligerte «Gamle-Generalens» - parti ble det spilt med iver. Det fortelles at deltagerne ikke engang forlot spillerdet for å spise i spisesalen. Aftensmaten, som gjerne besto av smørrebrød og buljong , ble inntatt ved kortbordet.

Byfogden var ellers interessert i alt som vedkom mekanikk og hadde et fullstendig utstyrt dreierverksted , som sysselsatte ham til hans høye alderdom.

Av Harmonien var byfoged Petersen medlem hele sin trondhjemstid, som ordfører fungerte han her fra oktober 1883 til oktober 1885.

Kilde

  • Gravminner i Norge
  • Trondhjemsbasen 2018
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963