WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Johan Friederich Ackermann

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Johan Friederich Ackermann (født 1743 i Lütjenburg i Holsten, død 12. november 1811 i Trondhjem) var apoteker ved Løveapoteket. Foreldre: apoteker Martin Michael Frederik Ackermann, født i Berlin, og hustru, som var apotekerdatter fra Lutjenburg.

Han disiplinerte i 5 år hos hoffapoteker Henning Peter Piper, »serverte« hos ham 1 år, derpå i 31/2 år hos apoteker Selmer i Aarhus og 11/2 år hos apoteker Rieffesthal i Nyborg. Fra omkring 1771 tjenestegjorde han hos apoteker Otto Sommer i Trondhjem, avla examen pharmaceuticum 28. januar 1777 med karakteren bekvem, kjøpte Løveapoteket 1781 og fikk bevilling til å drive det 23. januar 1782.

10. mars 1803 søkte han om at den formue han etterlot seg måtte bli delt likt mellom hans 3 døtre og sønnen, ”hvilke alle endnu ere umyndige; som en Mand der intet har arvet og i mit Fag stedse har maattet holde en kostbar Husholdning, er det en Følge at min Formue Forfatning er ubetydelig, men da jeg desuagtet har overveiet hvor særdeles vanskeligt det er for Forældreløse og uforsørgede Fruentimmer at ernære sig, at en Mandsperson i Almindelighed har bedre Leilighed til endog uden Formue at vinde sit Levebrød end et Fruentimmer, hvorfor det synes være en naturlig Hillighed at Sødskende nyder lige Rettighed efter deres Forældre”. Ansøkningen ble bifalt av kongen 7. mai 1803.

Ved skjøte av 30. desember 1809 ble gården, apoteket og markedshusene »paa Levanger, paa Ledingsbergs Markedspladse i Nordlandene og de markedshuse han andetsteds eier« solgt for 20 000 rd. til Jørgen Carsten Müller.

Johan Friederich Ackermann ble gift 14. mars 1782 i Trondhjem med Maria Margrethe Alberg (født ca. 1756, begravet 12. oktober 1801 i Trondhjem), datter av oberstløytnant Hans Emahis Alberg (Albierg), (født 1718, død 20. mai 1759 i Oldesloe, Holsten) og Maria Sophie Wilster (døpt 28. mars 1739 i Trondhjem).

De fikk 4 barn, blant dem Johan Heinrich Ackermann, født 1785, druknet 1815 i elven. Han tok examen pharmaceuticum med haud 13. april 1809. På vei hjem fra Danmark ble han og 4 andre trøndere tatt i engelsk krigsfangenskap. De ble landsatt i Gøteborg og kom hjem over land. — Marie Sophie Ackermann var gift med kjøpmann Peter Arnet Hagen i Trondhjem.


Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957 og 1960.