WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan Fredrik Roshauw Lundgreen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Fredrik Roshauw Lundgreen, (15.7.1846 i Trondhjem - 12.5.1913), kjøbmann , legatstifter, var sønn av Helmer Lundgreen og Anna Christine Roshauw. Bror til Matias Helmer Lundgreen.

Johan Lundgreen tok artium 1865, anneneksamen 1866, og opholdt sig derefter flere år i utlandet, navnlig i Bordeaux, av hensyn til sin praktiske utdannelse som forretningsmann. Senere var han alltid knyttet til familiefirmaet i Trondheim, M. H. Lundgreens Enke, hvis kollektivprokura han hadde fra 1873. Da faren døde blev han firmaets innehaver sammen med dets mangeårige prokurist, konsul Claus Berg.

Ved siden av forretningsvirksomheten dyrket Lundgreen mange interesser i avgjort humanistisk retning. Han gjorde således omfattende genealogiskpersonalhistoriske optegnelser og eide et stort verdifullt privat bibliotek. Men næsten over alt elsket han naturen , og særlig hadde fugleverdenen hans forkjærlighet. Disse hans interesser fikk også på en smukk måte uttrykk i hans testamente. Til Det kgl. norske Videnskabers Selskab skjenket han et legat til fremme av det nordenfjelske Norges videnskapelige forskning. særlig av de to trønderske fylkers vertebrat fauna. Nansenfondet blev likeledes betenkt med et fond til samme formål. Sitt bibliotek gav han til Videnskabers Selskab og Trondhjems Handels- (nu Handelsstands-)forening; sistnevnte institusjon testamenterte han også en større sum til anlegg av en boksamling. Trondhjems Kunstforening fikk hans malerisamling og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum en hel del verdifulle gjenstander. Lundgreen var i en årrekke medlem av Det Nordenfjeldske Dampskibsselskabs direksjon. Halvparten av sin formue, efterat hans øvrige disposisjoner var tilgodesett, testamenterte han til forøkelse av det legat til undersløttelse av sjøfolk som farens arvinger i sin tid oprettet. Dette legats grunnfond blev herved øket med vel et hundre tusen kroner. Ved statuttforandring av 1915, konfirmert 12/ 6 s. å., er legatets navn "Bankdirektør Helmer Lundgreen og søn grosserer Johan Fredrik Roshauw Lundgreens legat til understøttelse av værdige og veltjente sjøfolk ".

Johan Fredrik Lundgreen døde ugift som den siste mannlige descendent av slekten. Byen vil savne den fine gamle herre, heter det i en nekrolog. Han var en taus og tilknappet mann, som hadde få eller ingen fortrolige, men en krets av trofaste venner som skattet ham for hans elskverdighet og noble karakter.

Kilde

  • 1. Norsk biografisk leksikon, bind , s 517.