WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Johan Eggen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johan Eggen
Byingeniør Johan Daniel Eggen (19.07.1916 i Namsos - 6.4.1999 ), sønn av veisjef Johannes Eggen og Inga Høyslo. Gift med Karen Målfrid Jenssen (28.12.1920- 22.10.1996). Barn: Inga Marit Eggen (9.3.1946-), Randi Eggen (18.2.1949-), Astri Eggen (2.9.1960-). Bror til Einar Eggen. Svoger til Lars Folstad.

Han ble utdannet sivilingeniør ved NTH, Bygningsingeniøravdelingen 1940. Ekstraing. Statens veivesen Østfold 1940- 41, ass.ing. Veivesenets brokontor 1941- 44, Statens veivesen, Oppland 1944-47, komm.ing. i Glemmen 1947-55, bying. i Halden 1955- 59.

Johan Eggen ble i 1959 ansatt som teknisk rådmann i Strinda. Senere teknisk rådmann i Trondheim kommune.

Bosted i Sunnlandsveien 35 i 1986.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind "Og bygda ble by".
  • 2. Ingeniørmatrikkelen
  • 3. Gravminner i Norge
  • 4. NIFs medlemsmatrikkel 1986