WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan B. Rian

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan B. Rian
Foto: Strinda bygdebok
Domprost Rians gravsted.

Johan Bergsveinson Rian (født 31. mai 1906 i Trondheim, død 14. februar 1975 i Trondheim) var den første hjelpepresten på Byåsen. Han tiltrådte 1. mai 1935.

Foreldre var handelsfullmektig Bergsvein Rian og Gurå f. Bjørnås. Han ble gift med Kjellrun, f. Telstad, født i Trondheim 2. april 1909, død 27.12.1988 i Trondheim.

Rian tok artium ved Trondheim katedralskole i 1926 og embetseksamen og praktisk teologisk eksamen ved Menighetsfakultetet i 1931, begge med Laud. Etter eksamen ble han ansatt som redaksjonssekretær i avholdsbladet Folket. I april 1933 ble han landssekretær i Norges kirkelige Landslag, og ordinert til denne stillingen i Oslo 22. mars.

I Strinda virket han til 31. januar 1938.

Han flyttet da til Stavanger, hvor han var lærer i gammeltestamentlige fag og kirkehistorie ved Det norske misjonsselskaps misjonsskole. Her var han til misjonsskolen i 1940 ble overtatt av okkupasjonsmakten.

16. januar 1941 ble han utnevnt til sokneprest i Leksvik, residerende kapellan i Lademoen i 1952 (bosted Katrinelyst), residerende kapellan i Nidaros domkirke 1960, sokneprest og domprost samme sted 1968.

Rian foreleste i gammeltestamentlig bibelvitenskap ved Norges lærerhøgskole 1956-68, og han redigerte «Årbok for Den norske kirke 1961-64» og gav ellers ut en rekke lokalhistoriske publikasjoner, hvorav bidragene «Kirke og folk» og «Skolehistorie» i «Strinda bygdebok bind 2» er det viktigste. Han skrev også jubileumsskrifter til Havstein og Leksvik kirker.

Rian gikk av med pensjon i 1974.

Litteratur

  • Strinda bygdebok bind 2 1947
  • Trygve Lysaker og Dagfinn Rian: "Domprost Johan B. Rians viktigste publikasjoner. En bibliografi". Trondhjemske Samlinger, bind 10, hefte 1 - 1976
  • Kristen Aspaas: "Johan B. Rian" Trondhjemske Samlinger, bind 10, hefte 1 - 1976
  • Strinda bygdebok

Kilde