WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Joachim Frederik Vind

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Joachim Frederik Vind (også Wind, født i København 11. mars 1634, død Trondhjems kongsgård 3. juni 1687), var stiftamtmann i Trondhjem.

Han var sønn av admiral Jørgen Vind og Ingeborg Holgersdatter Ulfstand. I sitt 20. år reiste han utenlands for å studere, blant annet til Orléans. Etter hjemkomsten ble han sekretær i Kancelliet, hoffjunker og tranchermester (forskjærer) i 7 år ved Frederik IIIs hoff. Han dro som frivillig i krigen mot Carl Gustav. I 1672 ble han kancelliråd og kom i mars 1673 til Trondhjem som viseamtmann hos sin svigerfar Ove Bjelke. Denne døde samme år, og Joachim ble stiftsamtmann samme sted. I denne stillingen fikk han en del å gjøre med arbeiderurolighetene på Røros. Etter å ha vært svak i lengre tid, døde han på Trondhjems kongsgård den 3. juni 1687, og ble bisatt i Nidarosdomen.

Vind var gift 3 ganger:

  • Anne Cathrine Frederiksdatter Budde, rentemester Peder Vibes enke (datter av Frederik Budde til Tøllist på Øsel)
  • Else Jørgensdatter Urup, med hvem han fikk barna Anne Cathrine og Jørgen
  • Maren Ovesdatter Bielke, med hvem han fikk barna Regitze Margrete og Else Marie

Han nevnes som eier av Gjerdrup på Sjælland som han fikk med sin første kone, og Vosborg i Jylland, som han tredje kone medbragte ham.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank JenssenKilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Joachim Frederik Vind» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.