WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jesmo Søndre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jesmo (Gjesmo) søndre på Torgårdssletta Foto: Foto: Ukjent/NTNU UB Lisens: CC BY-SA 4.0 ID: FW-I-043685_01

Gården Jesmo Søndre gnr 46/2 ble utskilt fra Jesmo i 1820. Da Hågen Olsen døde i 1819 ble gården Jesmo delt mellom en sønn fra 1. ekteskap, idet Ola Hågensen d.y. fikk Jesmo Nordre gnr 46/1, og Ola Hågensen d.e. fikk Jesmo Søndre, gnr 46/2.

Ola Hågense d . e. f. 1790, d. 1856. I 1818 g.m. Fredrikke Larsdtr. Nordtiller, f. 1794, d . 1869, se g.nr. 60. Barn : 1. Anna, f. 1818, g.m. Stines Torgård, f. 1822, eiere av Torgård Østre, senere på Torgårdshaug. 2. Hågen, f. 1820, d. 1882, g.m. Gjertrud Klausdtr. Søberg, f. 1822, d. 1892, tok over Jesmo. 3. Berit, f. 1824, d. s . å. 4. Berit, f. 1826, d. 1869, i 1860 g.m . enkemann Grim Kroppan, f. 1811 , d. 1895, eiere av Kroppan . 5 . Karen , f. 1829, d. 1894 , i 1885 g.m. Jon Olsen Sjetne, f. 1821, d. 1889, eiere av Sjetnsveet. 6. Karen Margrete, f. 1832, 1871 g.m. Henrik Iversen Rødde. 7. Olaus, f. 1836.

Etter Ola Hågensen overtok Hågen Olsen Gjesmo, f. 1820, d . 1882, g.m. Gjertrud Klausutr. Søberg fra Melhus f. 1822, d. 1892.Barn : 1. Ola, f. 1854, d. 1929, g.m. Maren Nesvold fra Tydal , f. 1861, d. 1907. 2. Klaus, f. 1855, ugift, folkehøgskoleelev 1875. 3. Fredrikke, f. 1859, i 1877 g.m . vegarb. Bernt Olsen Ustmo, f. 1846 i Orkdal. Han kom til Tillerrønningen i 1885, seg.nr. 62/2.

Hågen Olsen overtok Jesmo søndre for 510 spd. samt kår til en verdi av 60 spd . Kjøpesummen var lav i forhold til den taksten som ble satt på Jesmo søndre i 1863, i alt 3000 spd . Hågen holdt gården i samme hevd som faren hadde gjort etter oppgaver i folketellingene fra 1865 og 1875.

I 1865 bodde Hågen Olsen og kona med tre barn på Jesmo søndre. De hadde med seg en dreng, Simon Andreassen, 19 år og ugift, to tjenestepiker, Ellen Iv rsdtr ., 25 år, og Berit Jonsdtr., 19 år, begge ugift, og en fattig, Torkild Berg på 79 år. To søsken av Hågen var også på gården, søsteren Karen Margrete og broren Olaus Olsen, som var jernbanearbeider på Størenbanen. Hågen Olsen var lagrettemann på vintertinget i 1872. Han døde i 1882, men enka satt med gården fram til 1887.

Ole Hågensen Gjesmo , f. 1854, d. 1929, g.m. Maren Eriksdt r. Nesvold fra Fossen i Tydal, f. 1861 , d. 1907. Hennes far var stiger Erik Nesvold . Barn : 1. Gjertrud , f. 1887, d . 1905. 2. Hågen, f. 1889, d. 1907. 3. Brynhild, f. 1894, d . 1909. 4. Erik, f. 1891. 5. Anna,f. 1896, d . 1915. 6. Halvor, f. 1898. 7. Olav, f. 1901. 8 . Rag nhild, f. 1903 , d. 1917. 9. Svend , f. 1906, overtok Jesmo nordre i 19418.

Ole Hågensen fikk skjøte på eiendommen i 1887 for 4000 kr. samt kår taksert til 200 kr. årlig. I 1896 leverle han sin del av parsellen Hundbittet som Torgård Vestre og begge Jesmo-gårdene hadde parter i. Naboen Lars Arntsen på Jesmo nordre fikk skjøte på den fradelte parselli 1903 for 500 kr. Ole Hågensen og hustru Marens hjem ble sterkt rammet av sykdom som i den tida ødela mange familier rundt om i bygdene våre. I 1908 solgte Ole Hågensen gården for 16. 100 kr . til Kari Pedersdatter. Flaa .

Jesmo søndre hadde flere eiere og brukere i de følgende 23 år.

Kari Pedersdtr. Flå som ble gift med Peder Svendsen Høiseth fra Horg, hadde gården fram til 1918. Skjøtet ble datert i 1908 . Kari Pedersdtr. utstedte samtid ig kårbrev til sin far , Peder Haldosen Flaa .

Kari og Peder Høiset solgte Jesmo søndre til Martin Klungerbo fra Leksvik for 40.000 kr. ved skjøte i 19l8. Kjøpesummen var såpass høy p.g.a. den sterke prisoppgan gen under l . verdenskrigen. Klungerbo leverte grus til Sør-Trøndelag Fylkes vegvesen. Når vegvesenet ikke lenger hadde bruk for grustaket, skulle grunnen falle tilbake til gården. I 1922 solgte Klungerbo parsellen Nyland 46/6, skyld 0,85, til Benkt Sørnypan for kr. 6828,90 .

Johan Stensdal kjøpte Jesmo søndre i 1922 for 55.000 kr. Ved Kgl. res. av 1923 ble Stensdal tildelt konsesjon på eiendommen, men han solgte den videre til Esten Katmo fra Overhalla i Namdalen.

Esten Katmo, f. l872 , d . 1947, g.m. Hanna Gamsmo, f. 1869 , d . 194l. Barn: 1. Ingolf, f. 1902, g.m. Anna Kristianstr. Haug n, eiere av nabogården Haugen fra 1932. 2. Svanhild, f. 1904 , g.m. Konrad Klausen Torgård fra Torgård østre.

Esten Katmo fikk konsesjon på Jesmo sønd re ved Kgl. res . av 1924. Esten begynte med pelsdyr som ny næring ved siden av husdyrhold og korn duksjon.

Sigurd Tjeldflåt, f. 1893 i Skånevik i Hordaland , d . 1957, kom som lærer til Tillermoen skole , g.m. Olina Jonsdtr. Nordtiller, f. 1897. Barn : Aud Bjørg, f. 1920.

Sigurd Tjeldflåt overtok Jesmo søndre for 21.500 kr . i 1931. Han bygde nytt fjøs og ny stall av teglsten i 1937 og forandret 50 da. kupert og brattlendt terreng maskin jord .

Fra 1975 har Aud Bjørg Tjeldf/låt vært eier og bruker av Jesmo søndre.


Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980