WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jesmo Nordre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Lars Arntsen Gjesmo i 1924
Gravstøtte Svend Gjesmo

Gården Jesmo Nordre gnr 46/1 ble utskilt fra Jesmo i 1820. Da Hågen Olsen døde i 1819 ble gården Jesmo delt mellom en sønn fra 1. ekteskap, idet Ola Hågensen d.y. fikk Jesmo Nordre gnr 46/1, og Ola Hågensen d.e. fikk Jesmo Søndre, gnr 46/2.

Ola Hågensen Jesmo d. y., f. 1803, d . 1877, i 1856 g.m. Karen Kristine Tellugen, f. 1827, d . 1889. Barn : 1. Hågen Odin, f. 1857, d. 1889, g.m. Ingeborg Iversdatter Nordsetsagen, f. 1865 i Klæbu . 2. John , f. 1861, gårdskar og senere bud i Norges Bank.

Karen Olsdtr., som var enke etter Hågen Olsen , bygde hus på Jesmo nordre da gården ble delt i 1820. Sammen med sønnen Ola, f. 1803, stod hun for drifta av gården fram til 1843, da Ola fikk skjøte or 1400 spd .

Ola Hågensen giftet seg først i 1856 i en alder av 52 år. Kona var 24 år yngre. Ved folketellinga i 1865 var Karen Kjerstine 39 år og Ola 63 . Sønnene Håkon og John var da henholdsvis ni og fem år gamle. Olas brødre Hågen og Bjørn Hågensen bodde også på gården . Det er mulig at Hågen deltok i gårdsdrifta. Bjørn var losjerende skredder. Ola hadde drengen Anders Nilsen, 17 år, og tjenes tejenta Andrea Olsdtr., 21 år. Vi kan nok regne med at alle di sse personer bortsett fra Bjørn var med på gårdsarbeidet. Men odelsgutten var enda for ung til å ta over, og Ola begynte å bli gammel. Kanskje det var en av grunnene til at Ola Hågensen solgte gården i 1869 .

Agronom Lars Kathenkamp fikk skjøte på Jesmo nordre i 1869, for 1550 spd. samt kår til Ola og Karen av årlig verdi 70 spd . Kårfolkene skulle ha fritt hus i «Kammeret i Borgerstuen og et Kammer ved Siden af Samme, hvilket indredes i Vognboden ved afpaneling og Anbringelse af Dør ind til Borgerstuekammeret». Dessuten skulle de ha rommet over det innredede rom i vognboden» ( ... ) og endelig Overloftet over VognbodlofLet».

Lars Kathenkamp hadde gården bare i tre år.

Det ble Lars Arntsen Nordset, f. 1845, d. 1929, g.m. Birgit Larsdtr. Nordtiller f. 1844, d . 1916. som overtok (Se g.nr. 60). Barn: 1. Arnt , f. 1875, d . 1948, ugift. 2. Kjerstin, f. 1878, d.1951 , ugift.

Lars var sønn av Arnt Paulsen Forseth f. 1803, og Kirsten Bardosdtr. Tanem f. 1808. De var brukere på Nordset i Klæbu. Lars kjøpte Jesmo nordre for 1290 og overtok kåret som nå var satt til 55 spd. årlig. Han fikk skjøte i 1872. Kjøpesummen skulle ordnes ved at Lars tok over obligasjonen til Hans Brun i Trondheim på tils. 1000 spd . og en obl. på 200 spd . til Hågen Hågensen Jesmo samt to mindre obl. til Lars Arntsen Forseth og Bjørn Hågenscn Jesmo på til s. 90 spd.

Folketellinga av 1875 viser at Lars Arntsen og hans familie bodde i nystua mens kårfolka , Ola Håge nsen og kona Karen Jonsdtr. samt sønnen John, holdt til i gamlestua stua på gården.

Etter 55 år som gårdbruker på Jesmo nordre, mente Lars Arntsen at yngre krefter burde ta over, og

Arnt Larsen Gjesmo, f. 1875, d . 1948 var ugift. Han fikk skjøte på Jesmo nordre 46/1, på Hundbittet 46/3 og pr1 Håbru 45/3 for 10.000 kr . og kår av femårig verdi for 2500 kr. Skjøtet ble utstedt i 1927 .

Arnt Larsen utstedte også et kårbrev til sin søster Kjerstin Larsdtr. av årlig verdi 200 kr. Da Arnt Larsen døde i 1948, fikk søsteren hjemmel på eiendommen. Kjersti Larsdtr. skjøtet bort Jesmo nordre til sin slektning Svend Olsen Gjesmo i 1948. Gården kunne dermed fortsatt være i slektens eie, se g. nr. 46/2.


Svend Olsen Gjesmo, f. 1906, i 1947 g.m. Gunvor Johanne Dyrendal, f. 1916 i Rissa. Barn: Sigmund Gunnar, f. 1951, d.2006, i 1976 g.m. Torunn Aarvik, f. 1956, fra Heimdal.

Noe av det første Gunvor og Svend Gjesmo gjorde, var å selte istand husa på gården slik at de svarte til tidens krav. De bygde nytt fjøs og låve i 1959 for en stor del med materialer fra egen skog. Sommerstua fra 1740, våningshuset fra 180l og stabburet er alle fullstendig restaurert og i meget god stand.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980