WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jernbanen til Jonsvatnet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Jernbanen til Jonsvatnet
Drømmen om Jonsvannsbanen
Årbok for
Strinda historielag
2015
Sidetall 40
Forfatter Jan Paul Breida
Overskrift Jernbanen til Jonsvatnet
3 stikkord friluftsliv
samferdsel
Jonsvatnet

Historien om Drømmen om "Jonsvandsbanen ". Friluftsliv og samferdsel i Strinda 1900-1920. ble beskrevet av Jan Paul Breida i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2015.

Allerede på slutten av 1800-tallet var Jonsvatnet og strandområdene rundt mye benyttet til rekreajon for Trondhjemmerne. det var ulioke båttilbud som Comfortog Motorbåten Truls. Flere byfolk etablerte hytter ved Jonsvatnet som de benyttet som lystgårder. Blant disse var Bernhard Konrad Bergersen som bygde på Fagernes, og Paul AmdalValsetbakken. Landstedet Jonsborg var først eid eid av apoteker Rasmus Balsløw, senere av Christian Johannes Brodtkorb-direktør ved E. C. Dahls stiftelse. På Flaten bygde bankdirektør Einar Gram - ordfører Grams Landsted.

Det lå lenge til rette for en jernbane fra Trondheim gjennom Strinda til Jonsvatnet. Senere ble det også vurdert å bygge banen videre til Klæbu og Selbusjøen. M en da bilen kom først på 1900-tallet ble det vanskelig å få planene realisert. Blant annet anla Kristian August Stang Sand bilruten Trondhjem-Jonsvatnet i 1920.

Artikkelen er på 40 sider.

18 bilder, 3 kart og 2 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]