WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jernbanen på Snaustrinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kabelbanen

En 2,5 km lang jernbane var i drift på Strinda fra 1939 til 1975. Denne var en del av driften til Strinden Teglverk. Jernbanen fraktet fersk leire fra leirtakene og til produksjonsenhetene.

Tidligere hadde gravingen foregått nærmere bedriften på eiendommen Søndre Reitgjerdet. Bebyggelsen som i dag ligger nord og vest for Henrik Ourens veg ligger i det opprinnelige leirtaket der det var tatt ut leire fra 1900 til 1939. Her var det også en jernbane på 1200 meter øst for Brøsetvegen som ble lagt ned. Det ble så fylt matjord på, men en kan framdeles se at landskapet øst for Amtskolen har en tydelig forsenkning.

Den nordre del av Moholt kirkegård ligger på det gamle leirtaket. Det gjør også boligområdene mellom Jonsvannsvegen og Moholt Vestre

Jernbanen på Strinda NTNU FA-0017-FW-II-004496 001.jpg

"Togene" var vagger av stål som gikk med 50 meters mellomrom. De ble drevet av en stålkabel som hang i et feste foran på vogna. Når vaggene passerte gravemaskinen, ble vaieren hektet av, og en hadde da et par minutters arbeidstid til neste vagge kom bakfra. Vaieren på denne ble så hektet av og den fullastede vaggen ble hektet på.

Bildet til høyre i margen viser kabelbanen og kryssingen av Brøsetvegen. Bildet er tatt fra Buckhaugen mot Reitgjerdet.

Adresseavisen 14.3.1939
Kart kabelbanen

Fjellanger Widerøe luftfoto

Her ser vi Strinden Teglverk og den østre del av jernbanen fra kryssingen med Brøsetvegen og paralellt med Granåsvegen. Til høyre skimtes gården Søndre Reitgjerdet.

Adresseavisen 25.10.1938

Fjellanger Widerøe luftfoto

Her ser vi jernbanen krysse Brøsetvegen i høybro. Til høyre i bildet er Søndre Reitgjerdet.

Kilde

  • 1. Privatarkiv Strinden Teglverk