WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jens Sigurd Martin Jenssen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Oberst Jens Sigurd Martin Jenssen

Oberst Jens Sigurd Martin Jenssen , (født 20. okt. 1861 i Røros- 20.12.1943) var sønn av seminarlærer Jens Jenssen (1833-1887) og Marit Hansen.

Gift 1889 med Marie Elisabeth Gulowsen (1864- 1925), dtr. av oberst Jacob Arnt Nicolay Gulowsen (1839- ) og Maren Magdalene Rømcke (1843- ), Oslo. Far til Otto Sigurd Jenssen og Jens Jacob Jenssen.

Jens Sigurd Jenssen ble ansatt ved Veidirektørens kontor 1887-1892, mil. høiskole 1884- 87, aspirant i Generalstaben 1888, kaptein 1891, stadsing. og branddirektør i Steinkjer 1892-97, ass. stadsing. og brandchef i Trondhjem 1899-1910, oberstltn. 1911, oberst, chef IR 16 1911, chef IR. 12 1914-1926, senere brandteknisk konsulent. Medlem av Videnskapselskapet i Trondheim. Bodde i Regimentssjefbygningen, Schirmers gate 7.

Leirfossen 1901. Fotograf: Aune. Bilde hos Trondheim byarkiv

Jens Jenssen er med på bildet Ved Øvre Leirfoss 1901

1. Kaptein (senere Oberst) Jens Sigurd Martin Jenssen (f. 1861 på Røros), Brannsjef. 2. Ingeniør Worm Hirsch Darre-Jenssen. 3. Ingeniør og overlærer ved Trondhjems tekniske Læreanstalt, Jens Emanuel Gunstensen (f. 1853 i Flekkefjord). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901. Medlem av Havnebudsjettkomiteen og Komiteen for Tilsyn med Byens offentlige Arbeider. Representerte partiet Trondhjems samlede Venstre. 4. Stadsingeniør Christopher Grøndahl. Medlem av Reguleringskommisjonen og Vannkommisjonen. 5. Ingeniør Berge, stadsingeniørkont. 6. Kaptein Hans Nissen Drejer (f. 1860 i Thjem), sjef for 3. kompani av Trondhjems Linjebataljon (senere oberstløytnant) og forstander for Hans Nissen og Hustrues Stiftelse og Arbeidshus. Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901. Medlem av Reguleringskommisjonen og Kirketilsynet. Satt i bestyrelsen for legatene etter Kjøpmann A. How og Hustru, Kleists Stiftelse og Frøknerne Holcks Legat, samt Tollkasserer Schults Legat. Representerte det konservative Parti (Høyre). 7. Arkitekt Karl Norum (1852 - 1911). Bystyrerepresentant og vararepresentant i Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative parti (Høyre). 8. Konditor Ole Erichsen (1863 - 1949). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative Parti (Høyre). Medlem av Skattetakstkomiteen, Komiteen for Søstrene Benneches Legat, Bestyrelsen for Hans Benneche og Hustrus Legat, samt Bestyrelsen for Kjøbmand A. How og Hustrus Legat. 9. O.r.sakfører og privatbanksjef fra 1901, Andreas Berg (f. 1861 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative Parti (Høyre). Medlem av Budsjettkomiteen og Bestyrelsen for Andr. Holms Legat. Ordfører for 1901. 10. Formannskapssekretær Knut Sønderaal (f. 1859 i Drammen). 11. Fabrikkeier Caspar Christian Piene (f. 1861 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative Parti (Høyre). Medlem av Havnebudgetkomiteen og Komiteen for Anbud paa Leverancer for Kommunen. 12. Agent og kjøpmann Johannes Nossum (f. 1855 i Thjem). Bystyrerepresentant og varamedlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for partiet Trondhjems samlede Venstre. Medlem av Komiteen for Søstrene Benneches Legat og Bestyrelsen for H. A. Benneches Legat for Trondhjems By i konsul Hansens fravær. Medlem av Komiteen til Behandling av Øl- og Vinandragender i kjøpmann Theodor Moes fravær. 13. Kjøpmann Edw. Wahl (f. 1840 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative Parti (Høyre). 14. Malermester Laur. Hansen (f. 1852 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for Ædruelighedsvennernes kommunale Vælgerforening. Medlem av Reguleringskommisjonen og Budsjettkomiteen. 15. Kjøpmann Edvin Kværnø (f. 1862 i Flatanger). Bystyrerepresentant og varamedlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for Ædruelighedsvennernes kommunale Vælgerforening. 16. Redaktør og overrettssakfører Håkon Løken (f. 1859 i Inderøy). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for partiet Trondhjems samlede Venstre. Medlem av Reguleringskommisjonen og Skolestyret for 1901., samt Komiteen til Behandling av Øl- og Vinandragender. 17. Elektrisitetsverkets direktør Jon Garstad (f. 1867 i Meråker). 18. O.r.sakfører Kristian Bryn (f. 1869 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for partiet Trondhjems samlede Venstre. Medlem av Budsjettkomiteen, samt Bestyrelsen for Kjøpmann A. How og Hustrus Legat, Bestyrelsen for Kleists Stiftelse og Frøknerne Holcks Legat, og Komiteen for Decision af Overformynderregnskapet. Viseordfører for 1901. 19. Borgermester Olaf Strøm Løchen (f. 1848 i Kristiania). 20. Byggmester Johannes Moe (f. 1858 i Orkdal). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for partiet Trondhjems samlede Venstre. Medlem av Skattetakstkomiteen og Vannkommisjonen.Varamedlem av Reguleringskommisjonen. 21. Kjøpmann Theodor Moe (f. 1840 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative Parti (Høyre). Medlem av Havnestyret for 1901 og Komiteen til Behandling av Øl- og Vinandragender. 22. Overlærer Carl Schulz (f. 1851 i Thjem). Bystyrerepresentant 1901 for partiet Trondhjems samlede Venstre. 23. Ingeniør og Driftsassistent ved Statsbanene Carl Adolf von Krogh(f. 1854 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative Parti (Høyre). Medlem av Komiteen for Tilsyn med Byens offentlige Arbeider, Budsjettkomiteen, Tollkasserer Schults Legat og Komiteen for Decision av Overformynderregnskapet. 24. Kjøpmann Christian Thaulow (f. 1864 i Thjem). Bystyrerepresentant og medlem av Formannskapet i Trondhjem 1901 for det konservative Parti (Høyre). Medlem av Ettersynskomiteen (og vedk. Kirkebygningsfondet), Havnebudsjettkomiteen, Bestyrelsen for H. A. Benneches Legat for Trondhjems By og Bestyrelsen for Andr. Holms Legat. - See more at: http://www.picgine.com/view/image/id/8056686255#!Befaring+ved+%C3%98vre+Leirfoss+Kraftverk+%281901%29

Kilde