WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jan Habberstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jan Åge Habberstad

Jan Åge Habberstad (17.01.49 i Strinda-) var formann i NIF Salten avdeling 1976-1981 og formann i NIF Trondheim Avdeling 1985-86. Tillitsverv i NIF Trondheim avdeling til 1999.

Han ble utdannet som sivilingeniør ved NTH i 1973 ved Bygningsingeniøravdelingen. Ansatt hos Hydroconsult - Erik Ræstad i Bærum 1973-76. Avdelingsleder ved Prosjektering AS - Bodø i Bodø 1976-1982. Ansatt i Sør-Trøndelag fylkeskommune (1982-1986) som prosjektleder for Samlet Plan for Vassdrag. Ansatt hos Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fra 1986-2010 som en av Vassdragsforvalterne i Norge. Prosjektleder for Vannregion Trøndelag fra 1.1.2007. Ansatt i Sør-Trøndelag fylkeskommune fra 1.2.2010 -1.6.2012 som Prosjektleder for Vannregion Trøndelag, senere seniorrådgiver i redusert stilling til pensjon fra 1.11.2013.

Har også vært ansatt i Program for Vannforsyning (PROVA) i Folkehelsa i Oslo (1995-96) og som prosjektleder for Verdier i Vernede Vassdrag ved Direktoratet for naturforvaltning (DN) (1996-97). Også ansatt i Trondheim kommunes oppmålingsvesen i 1968-1969.

Nestleder i Strinda historielag fra 2007, sekretær fra 2011, leder fra 2012 til 2019, og gjeninntrådte som leder fra 2020. Utnevnt til Æresmedlem i 2018. Redaktør av historielagets nettsted og for det digitale leksikonet WikiStrinda.

Har også vært varamann til styret i Strinden Teglverk, der hans far Lars Habberstad og farfar Martin Andreas Habberstad arbeidet. Nevø av Asbjørn Habberstad. Bror til Odd Habberstad. Sekretær i Strindamarka Vel fra 2012-13. Styreleder i Sameiet Vegamot 4 2012-2014.

Jan Habberstad mottok NIFs hederstegn i 1990. Han er gift med Ester Lyngen. Bodde i sin barndom på Buckhaugen i Strinda og senere i Brøsetvegen 125 GBrøsetflata. Har tilknytning til Øyværet Sør-Gjeslingan i Vikna gjennom slekt og 2 eiendommer.

Utgitt flere bokverk med slektsoversikter i Norge og USA for familiene Habberstad, Langseth og Asper.

Varamedlem i styret for Sør-Trøndelag historielag fra 2015, varamedlem i styret for Landslaget for lokalhistorie fra 2019.

Eksterne lenker

Fagrapporter

Slektsbøker