WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jacob Gottlieb Schmidt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Gottlieb Schmidt

Jacob Gottlieb Schmidt (22.6.1849 i Trondhjem - 8.3.1911 i Christiania ), sønn av Bagermester Olaus Christian Schmidt (11.5.1818 i Trondhjem -22.12.1868) og Inger Georgine Levorsen (1.1.1825 i Tønsberg- 16.5.1899 i Trondhjem). Gift i Christiania 16. juni 1876 med Johanne Abrahamine Christine Selmer (19.11.1853 i Christiania- 26.12.1902 i Høienhal), datter av kjøpmann Edvard Henrik Nicolai Peter Jesper Hans Thor Christian Selmer (27.6.1825 i Norderhov- 17.6.1879 i Christiania) og Cathinka Pauline Flor (28.3.1833 i Trondhjem-17.9.1908 i vestre Aker), datter av Capitaine Jens Martinius Flor og Anna Louise Carlsten. 4 barn.

Fra 1856 elev av Klokker Johansens Gutteskole i Trondhjem, fra 1860 elev ved Trondheim katedralskole og i 1867 av Gjertsens Latinskole i Christiania. Examen philos 1870, Cand. jur 15. juni 1874. 17. juli 1886 utnevnt til revisor ved Statens Jernbaner og Statsbanernes 1. trafikdistrict, hvilken stilling han fratrådte 31. desember 1891 ved Postens Ophævelse. Den 1. januar 1892 ansattes han som assistent ved den da opprettede Regnskapsrevisjon ved de nye jernbaneanlæg.

Kilde

  • E. A. Thomle.Studenterne fra 1868. Kristiania 1919
  • Gravminner i Norge