WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Jørgen Carsten Müller

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Jørgen Carsten Müller (født 12. mars 1773 i Højrup ved Ribe, død 31. juli 1845 i Trondhjem) var apoteker ved Løveapoteket. Foreldre: Sogneprest Niels Muller (født 1737 i Ribe, død 30. juni 1783) og Sophie Christiane Jensdatter Høhne, prestedatter fra Vester Vested, Haderslev amt, gift 25. oktober 1765).

Han ble undervist hjemme til sitt 12. år, disiplinerte hos apoteker Eilschou i Ribe 1787—94, fortsatte der i 2 år, tjenestegjorde 1 år hos apoteker Blumensaat i Køge, 2 år hos Johan Otto Sinding, Svaneapoteket i Fredrikshald, til sist hos assessor Mühlensteth ved Svaneapoteket i København. 18. september 1801 avla han examen pharmaceuticum med enstemmig laudabilis. Etter å ha tjenestegjort ved apotek i Fredrikshald og Kongsberg, kom han til Johan Friederich Ackermann i Trondhjem 24. april 1809, fikk skjøte på apoteket 30. desember samme år, og fikk bevilling til å drive det 21. april 1810.

I 1834 flyttet han apoteket fra bygningens østre til vestre side. Han foretok også forandringer med gårdens eksteriør.

Gift 26. oktober 1810 i Lade med Caroline Jacobine Sylow (født 14. mars 1794 i Stjørdal, død 5. mars 1867 i Trondhjem) datter av kaptein Arnoldus von Westen Syl (født 21. april 1759, død 1. oktober 1810 og Anna Chatarina Caroline Holst Hanning (født 3. juli 1767, død 27. august 1855).

De fikk 4 barn, blant dem, Christian Friderich Müller.Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957 og 1960.