WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Iver Mathias Mathiesen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Iver Mathias Mathiesen

Proprietær Iver Mathias Mathiesen (1815- 1872) var medlem av direksjonen i Strindens Sparebank i 1857, ble senere medlem av overstyret og var revisor i banken. Han var gift med Karen Ranem (1824 i Klæbu-1913).

Iver Mathiesen var far til historikeren Henrik Mathiesen. Hans farfar kom fra Finland. 11 år gammel mistet han sine foreldre. Hans onkel Iver Iversen på Moholt ble hans formynder. Han ble utdannet innen handel, og drev forretning et års tid. I noen år forpaktet han Berg prestegård , men kjøpte så gården Loholt Søndre i 1848. Han kjøpte Amalienborg i 1871.

Ved hans død overtok enken gården. Hun og sønnen solgte gården i 1886. En del av gården ble fradelt og særskilt skyldsatt under navnet Fagrabrekka.

Han var medlem av Tilsynskomiteen for Reitgjerdets Pleiestiftelse som var oppnevnt ved kgl. resolusjon 6. juli 1861.


Kilder

  • Strinda bygdebok 1. bind
  • Strindens Sparebank 100 år 1842-1942.
  • Knut Solem. Årbok 2001 Ranheim bydels museums historielag