WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Iver Jørgen Refsaas

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Iver Jørgen Refsaas

Iver Jørgen Refsaas (21.6.1855 i Inderøy- 26.2.1955 i Trondheim) var sønn av gårdbruker Kristian Mortensen Refsaas og hustru Gjertrud Johnsdatter Ystad. Gift med Petrine Ingebrigtsdatter (21.1.1857 i Strinda - 22.5.1926), datter av gårdbruker Ingebrigt O. Solberg. Far til Ivar Refsaas og Kristian Refsaas.

Den 5. januar 1874 havnet jeg ved 2. kompani av Trondhjemske brigades depotavdeling, hvor jeg fik fuld forpleining med hus, mat, samt 3 skilling (10 øre) i rede penge foruden gratis undervisning på underofficersskolen. Efter 1 1/2 aars forløp blev der fastsat et nyt lønnsregulativ, idet dagpengene fra 1. juli 1875 blev forhøiet fra 3 til 4 1/2 skilling (15 øre), og efterat vi var opflyttet i øverste klasse blev vi nogen rene pengematadorer, idet vi fik en saakalt "maanedsløn" efter 20 øre dagen, ialt 35 øre.

Nu ja, jeg slet mig igjennom skoledagene saa jeg blev en av de 27 lykkelige, som 30. september 1876 fik "svart paa kvitt" for bestaat eksamen.

Jeg fortsatte som korporal paa depotavdelingen, indtil jeg i 1881 blev ansat som sersjant- det tok nesten en menneskealder at passere gradene fra korporal til fanejunker (1876-1906).

fra 1. februar 1889 ble Iver Jørgen Refsaas furer i 4. kompani ved Inherreds linjebataljon. Arbeidet hos Lensmannen i Strinda fra 1889, til han i februar 1894 ble ansatt som assistent ved stiftsarkivet, fra 1919 Statsarkivet i Trondheim. I statsråd 1918 ble Iver Refsaas utnevnt til stiftsarkivar i Trondheim. Avskjed fra 1.7.1925.

Fanejunker Iver Jørgen Kristiansen Refsaas, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje 1.7.1913.

Kilde

  • 1. Gutan fra 76.Biografiske opplysninger fra underofficersskolen 1876. Krogshus boktrykkeri AS
  • 2. Det norske kongehus