WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Israndavsetninger på Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Klimaet i Nord-Europa ble kaldere for 11 000 år siden. Det finnes mange israndavsetninger i Trondheimsområdet som ble dannet under dette framstøtet som kalles Tautratrinnet.

Prinsippskisse løsmasser. Illustrasjon B.Svendgård

Prinsippskisse som forklarer dannelsen av løsmassene i den bueformete israndavsetningen ved Ekle, Tiller og Torgård. A. Breen kalver og trekker seg tilbake. På fjordbunnen avsettes store mengder leire. Litt grus og stein kommer fra isfjell i fjorden
B. Tautratrinnet. Breen rykker fram over leiravsetninger og blir liggende i ro noen tid. breelver avsetter en randås ved brekanten.
C. Breen trekker seg tilbake, og det avsettes yngre leire på begge sider av randåsen.
D. Profil gjennom dagens løsmasser, med israndavsetningen som et høydedrag og leire omkring.
E.Kartskisse som viser forholdene da isen rykket fram (B).

Israndavsetning. Illustrasjon B.Svendgård


Leire med lagdeling. Foto: Harald Sveian

Leire med tydelig lagdeling på grunn av vekslende strømforhold under dannelsen. De tynne, lyse lagene
består av finsand, mens det gråblå materialet er svært finkornig. Leire avsatt i stille vann vil ikke få slik lagdeling.
Foto: Harald Sveian, NGU.


Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999
  • 2. NGU Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid-landskapshistorie og løsmasser. Reite, Sveian og Erichsen.


Eksterne lenker