WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Isavsmeltingen ved Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Det har vært 30 istider de siste 1,8 millioner år. Siste istid begynte for 115.000 år siden og sluttet for 10 000 år siden. Under siste istid ble det meste av de eldre løsmassene fjernet av breene og ført ut på kontinentalsokkelen. Nye løsmasser ble dannet ved at breene rev løs materiale fra berggrunnen, knuste det og malte det mellom bresålen og underlaget, og ved at breelvene avsatte grus, sand og leire.

For 12.500 år siden ble kyststrøkene i Trøndelag isfrie. Det skulle gå ennå noen hundrede år før Strindfjorden ble isfri. For 12.000-11.000 kalvet breen raskt innover Trondheimsfjorden til iskanten lå minst 20 km øst for Tautra.

Illustrasjon B.Svendgård


Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999
  • 2. NGU Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid-landskapshistorie og løsmasser. Reite, Sveian og Erichsen.


Eksterne lenker