WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Innhold Strinda bygdebok 4

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Det fjerde bindet av Strindas historie ble utgitt i 1971 under tittelen

- og bygda ble by. Strindas historie 1945-1963.

Ansvarlig redaktør var Cand.philol. Peter Sjøholt. Utgiver var Strinda bygdeboknemndInnhold:
Forord til bygdebok 4
Innledning til og og målsetting for arbeidet side 1
Den geografiske situasjon som bakgrunn for utviklingen side 5
Byutvidelsen i 1952 side 9
Utviklingen i Strinda 1946-1964 side 15
Befolkningsvekstens grunnlag side 40
Primærnæringene i Strinda side 47
Sekundærnæringene i Strinda side 57
Tertiærnæringene i Strinda side 63
Utvikling av næringslivet - en sammenfatning side 76
Hovedtrekkene i arealdisponeringen 1945-64 side 89
Endringer i befolkningsstruktur og sosial struktur side 101
Arbeidsreiser og kommunikasjoner side 112
Kommunalt styre og stell side 123
Tekniske etater og utbygging side 133
Kirken og det religøse liv side 149
Folkeskolen og framhaldsskolen side 163
Den høgre skolen og yrkesskolen side 167
Sosiale oppgaver og organisasjonslivet side 170
Mot et Stor-Trondheim side 180
Epilog bygdebok 4 side 188
Navneregister og saksregister side 193

Les hele boka: Scannet Strinda bygdebok bind 4

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. ....Og bygda ble by. Strindas historie 1945-63.