WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Innhold Strinda bygdebok 3

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Forside bind 3
Strinda bygdebok ble utgitt av Strinda bygdebokkomité i 1948. Formann var skoleinspektør H. Osnes.

Innhold:
Strinda i krigstid side 1
Fra kong Sverres tid side 2
Fra 7-årskrigen side 7
General Armfeldts tog side 25
Fra krigen 1940-45 side 72
Døde fra Strinda som følge av krigen 1940-1945 side 94
Beslaglagte eiendommer 2.verdenskrig side 114
Oppførte tyske brakker i Strinda side 115
Krigsskader på gårdene i Strinda side 116
Sivil- og militær organisering 2.verdenskrig side 152
Strinda Røde Kors under krigen side 165
Tilfluktsrom og luftvern side 169
Forsyning og rasjonering side 171
Boligforhold under 2. verdenskrig side 178

Fra enevelde til folkestyre side 182
Fogder og lensmenn side 190
Tingsteder og tinghold side 194
Militæret etter 1718 side 196
Reiseliv og reiseordninger side 201
Årsvekst, avlinger, kornmagasiner side 210
Qvams legater side 221
Brennevinsbrenning side 222
Bryllupsskikker side 230
Straffer, arresthus, fengsler side 235
Almenninger side 240
Mål og vekt side 243
Handverkere og arbeidsfolk side 244
Tjenerhjelp og løsgjengere side 246
Pengemangel og dårlige tider side 249
Formannskapsloven side 253
Formannskapets medlemmer side 254

Administrasjonen.


Strinda kommunelokaler side 275
Skatteforhold side 279
Herrredskassen i Strinda side 290
Sosial forsorg side 295
Gamlehjemmet og alderstrygden side 320
Helseforhold i Strinda side 322
Sykehus, leger, helsesøstre side 335
Trygdekassen i Strinda side 342

Den tekniske administrasjons utvikling side 346
Vegvesenet i Strinda side 351
Boligbygging i Strinda side 378
Vassverket i Strinda side 390
Brannvesenet i Strrinda side 395
Strinda politi side 400
Industriell virksomhet i Strinda side 404
Strindamålet I-XVIII

Les hele boka: Scannet Strinda bygdebok bind 3

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.