WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Ingeniør Chr.F.Grøner

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Jørgen Christian Fredrik Grøner
Brødrene Robert Grøner, Christian Fredrik Grøner og Thor Grøner
Styret i Stiftelsen Grøner
Styret i Grøner 1991
Jan Ove Holmen
Ingeniør Chr.F.Grøner, rådgivende ingeniørfirma, etablert 1921 på Majorstua i Oslo av Jørgen Christian Grøner.

Firmaets første oppdrag var Dam Slettedalen for Saudefallene. A/S Høyangfaldene kom deretter og i 1924 ble Det Norske Zinkkompani en stor oppdragsgiver. Foruten oppdrag innen kraftverksektoren ble Aker herred, Norges Statsbaner, Oslo Sporveier og Brenselssentralen nye oppdragsgivere. Sinsen skole i Oslo ble bygget , Ingeniørenes Hus i Oslo, Festiviteten i Narvik, Fiskå Verk, Drammens Paper Mills, Fosdalens Bergverk, Meråker Smelteverk, Knaben molybdengruver, Svolvær Kjøleanlegg, Titania A/S, Norsk Aluminium Company og Rena Kartonfabrikk, alle planlagt og konstruert av Grøner.

Grøner var aktivt med opprettelsen av Norconsult i 1956, men var allerede i 1950 tilsluttet Noreno Consultants, og firmaet fikk sitt første oppdrag gjennom Noreno i Brasil i 1955. Norconsult-samarbeidet varte til 1988. Grøner gikk i samarbeid med Norpower A/S når det gjaldt vannkraftoppgaver, dette sammen med Statkraft, Hafslund Engineering A/S og Oslo lysverker.


Hovedpunkter i Ingeniør Chr.F.Grøner sin utvikling:

1921: Jørgen Christian Fredrik Grøner starter sitt eget ingeniørfirma.
1956: Grunnleggeren dør. Sønnene Christian Fredrik Grøner og Robert Grøner overtar ledelsen. Firmaet er med på å danne Norconsultants og senere Norconsult.
1958:Første distriktskontor opprettes i Kristiansand.
1960: Sivilingeniør Thor Grøner blir likeverdig partner.
1962-70: Distiktskontorene i Trondheim,Sarbsborg og Bergen etableres. Ingeniørfirmaet A.H.Lem overtas.
1969: Firmaet omdannes til aksjeselskap med Christian Fredrik Grøner som administrerende direktør.
1970-80: Distriktskontorer i Fredrkstad, Porsgrunn, Kongsvinger, Kristiansund, Tromsø og Finnsnes etableres. Ingeniørfirmaet Aarum & Berge i Porsgrunn overtas.
1972: Egen offshoreavdeling startes. Deltakelse i "Condeep" prosjekteringsarbeider fra 1972.
1973: Firmaet flytter til Norconsults Hus på Høvik.
1979: Thor Grøner overtar etter Christian Fredrik Grøner som adm. dir. Sistnevnte fortsetter som styreformann.
1977-82: Partner i Polarconsult APS.
1981: Firmaet oppretter en stiftelse. De flytter til Norconsults Hus på Kjørbo. Oppretting av geoteknisk avdeling. Ingeniørfirmaet Plan og Bygg i Moss overtas.
1983: Robert Grøner overtar som styreformann i Stiftelsen.
1985: Selskapet kjøper de rådgivende ingeniørfirmaene Borgen & Conradi innen VVS og Ingeniørene Nissen og von Krogh, samt Bjørn Bjørnvold i Porsgrunn innen elektro. Guttorm Megård overtar som adm. dir. etter Thor Grøner som blir styreformann i selskapet. Selskapet deltar med 60% aksjekapital i dannelsen av VICON-Grøner AS.
1986: Selskapet overtar 100% av aksjene i Ødegaard & Grøner A/S i Trondheim.. Distriktskontor i Moelv åpnes. 1987: Selskapet overtar 100% av aksjene i Andresen & Grøner AS. Dessuten overtar selskapet Ingeniørene Sigurd Lund og Asbjørn Aass.
1988: Ingeniørfirmaet Sivilingeniør Ola Rørvik i Ålesund overtas.
1989: Dr.ing. Jan Ove Holmen blir ny adm. dir. 1990: Firmaet flytter tilbake til Maries v 20 i Høvik. Robert Grøner går av som Stiftelsens styreformann og Thor Grøner overtar. Sivilingeniør Kjeld Rimberg overtar som styreformann.
1991: Grønergruppen omorganiseres til 19 datterselskaper. Ingeniør Chr. Fr. Grøner er etter dtte et holdingselskap.
2000: Grøner blir overtatt av Statkraft.
2003: Statkraft-Grøner blir overtatt av SWECO.

Se også

Kilde

  • 1. Tor Wisting. 70 år ingeniørkunst, Ingeniør Chr. Fr Grøner A.S. 1921-91.
  • 2. Johnny M. Johansen og Lasse Vike. ViaNova slik det startet.