WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ila skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ila skole. Foto: Jan Habberstad 2013

Ila skole

Ila skole. Foto: Jan Habberstad 2013
Steinerskolen ved gamle Ila skole. Foto: Jan Habberstad 2013
Ila skole 1877. Foto fra Digitalt Museum

Den første skolen i Ila, Ihlens Friskole, ble opprettet i 1770 av senere biskop Marcus Frederik Bang. Skolen ble finansiert av frivillige bidrag. Dette er Trondheims første folkeskole. Skolen holdt til i en toetasjers trebygning i Mellomila 29. Dette bygget står ennå.

I 1839 ble skolen, som da hadde fått navnet Ilens Almueskole, flyttet et par hundre meter lenger øst. Skolen flyttet da inn i en ny bygning som ennå i dag står i Mellomila 1c. En trebygning i to etasjer med valmtak og T-post vinduer. Etter hvert ble lokalene for små, og i 1870 flyttet gutteskolen midlertidig til Møllehaugen på grunn av plassmangel i Ila.

I 1877 tegnet Ole Falk Ebbel en ny skolebygning, denne gangen i mur og tre etasjer. Det nye bygget ble plassert rett bak det gamle og hadde 18 klasserom og gymnastikksal. Den gamle skolebygningen var likevel i bruk av skolen frem til 1960.

Ila skole - bygningen fra 1877. Denne ble senere Trondheim kommunale høgre allmenskole, TKHA, som igjen ble fusjonert med Trondheim borgerlige realskole som endte opp som Gerhard Schønings skole.

Det siste tilskuddet var Olaf Nordhagens skolebygning i Mellomila 7/9 oppført mellom 1915 og 1921, etter at arkitekten vant første plass i en arkitektkonkurranse i 1915. Denne er en femetasjes murbygning med tårn i nasjonalromantisk stil. Her ble det brukt rød, håndbanket murstein sammen med detaljering i granitt. Fasaden har et massivt preg ut mot skolegården, taket er valmet ned til tredje etasje og gir et særpreget inntrykk.

Alle bygninger så nær som den eldste i Mellomila 29 er fremdeles i bruk som skoler. De gamle treskolene og Ole Falck Ebbels murbygning fra 1877 av Steinerskolen, Olaf Nordhagens skole fra 1921 av Ila skole.

Skolemiljø i Ila med en enestående samling av skoler, som dekker utviklingen fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag. Skolebygningene i Ila bærer på en kontinuerlig kulturell og arkitektonisk historie fra skolen ble oppretta i 1770 og frem til i dag. Innenfor området er skolearkitektur fra tre århundrer representert, noe som gir miljøet velegnet til formidling. Alle skolebygningene utenom den eldste er fremdeles i bruk som skole, disse er godt vedlikeholdte. Skolemiljøet i Ila er et unikt historisk miljø som er av nasjonal interesse.


Kilde

  • Trondheim Byleksikon
  • Riksantikvaren. Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer
  • Digitalt Museum