WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

I.J.Moum handelsgartneri 1827-1999

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
I.J.Moum handelsgartneri 1827-1999
Baldershage
Årbok for
Strinda historielag
2006
Sidetall 42
Forfatter Ivar Moum
Overskrift I. J. Moum handelsgartneri 1827-1999
3 stikkord Strindheim
Gartneri
Plantasjen

Moum handelsgartneri ble beskrevet av Ivar Moum i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2006.

Artikkelen er på 10 sider. Den omtaler gartneriets historie fra 1820-årene da Elias Bellevold og senere Christian Andreas Hansen samt Enoch Cederpalm drev gartneri i Elvegata. Moum tok over i 1912. I 1929 ble eiendommen Baldershage i Strinda innkjøpt. I 1999 ble det gamle gartneriet på Bromstad revet og 30. mars 2000 startet Plantasjen salget.

12 fotos og 1 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]