WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hovedvegen mellom Klett og Sluppen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Vegløsning Tonstad-Kroppan 1980-1984
Ny veg ved Rosten Øvre i 1960
Heimdalsmyra 1958. Foto: Schrøder
Heimdalsmyra 1958. Foto: Schrøder
Artikkel i årsskrift 2005 Tiller Historielag av Per Løvaas og Terje halvorsen

Hovedvegen mellom Klett og Sluppen , Nyvegen, ble bygget ferdig i 1859 mellom Klett og Sluppen. Den fulgte bekken Søra sitt løp i Kattemsdalen opp til Heimdal. Videre nordover fulgte den Rostendalen og Bjørndalen der Heimdalbekken renner nordover mot Leirelva og vider langs Nidelva til Sluppen.

Denne veg ble senere del av Riksvei 50.

Etter 2. verdenskrig startet daværende vegsjef Johannes Eggen planlegging av ny innfartsveg til Trondheim. Assistentingeniør Arne J. Grotterød sporet opp tyske planer om en Autobahn mellom Oslo og Trondheim. Eggen og Grotterød ville bygge ny bro ved Kroppan gård, men Vegdirektoratet gikk imot dette. Det måtte derfor legge ny veg fra Kroppan til den gamle vegen ved Selsbakk, slik at en fortsatt kunne bruke den gamle riksveg 50 forbi Stavne og Marienborg.

I mars 1956 fremmet vegsjefen sak til fylkestinget i Sør-Trøndelag om ny innfartsveg. Vegen skulle gå fra Klett opp til Heimdalsmyra og videre til Selsbakk og Sluppen. Arbeidet startet ettersommeren 1956, og vegen ble tatt i bruk i 1961 som riksveg 50, fra 1965 benevnt som E6.

Tidlig på 1970-tallet vedtok Trondheim kommune at hovedadkomsten sørfra skulle være Holtermannsveien med 2 felt i hver retning, og i 1975 stod første del av Kroppan bru ferdig.Denne ble bygget av entreprenørfirmaet F. Selmer med 2 kjørefelt.

I 1980 startet storutbyggingen nedover Okstadbakkene med bygging av 4-felts veg. Gården Kroppan ble da revet. Ny bro over Nidelva paralellt med broa fra 1975 ble bygget av entreprenørfirmaet Anlegg A/S med 2 felt i sørgående retning og stod ferdig i 1990 som del av den såkalte Trondheimspakken.

Omkring 1987 ble Sandmokrysset bygget.

I 2016 ble arbeidet med ny E6 mellom Heimdalsmyra og Klett i delvis ny trase påbegynt.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • Per Løvaas og Terje Halvorsen. Artikkel i Tiller Historielags årsskrift 2005