WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hospitalets kirkegård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Hospitalløkkan.Klüwers kart fra 1816.
Hospitalløkkan sett fra Ila kirke.Foto:NTNU UB. Fotograf Erik Olsen

Hospitalets kirkegård

I 1822 ble Hospitalets kirkegård ved Hospitalskirka nedlagt. Så mente en kommisjon som ble nedsatt i 1816 at man burde flytte kirkegården fra den nye Hospitalskirka og ut på løkkene mot Skansen der det var bedre egnet, mente de.

Legene i byen sa seg ganske så uenige i dette og sa at det kunne skade innbyggernes sunnhet.

Men like fullt, ble den anlagt, og lå øverst til venstre på kartet, der Sandgata runder over i Voldgata, vest for Lillegata, som tidligere het Kirkegårdsgata.

Egil Postmyr forteller:

Jeg ser ellers fra kartet fra 1816 at tallene på husene/tomtene er fortløpende på samme side av gata. Vårt hus Hospitalsløkkan nr. 27 ser ut til å ha nr. 28. Det var vel da adresser også på den tida. Hospitalsløkkan skal ha hett Nygaden, og er tegnet rett her. I 1816 skal den i flg, kommisjonen nevnt over allerede "...ubegribelig nok bleven skjev." I 1811, samme året som nr. 27 (eller kanskje 28) ble bygd, ble Batteriveita anlagt som brannintervall rett øst for huset. Det samme gjaldt Kirkegårdsgata i 1817, nå Lillegata, i vest, anlagt med samme bredde; 10 meter.

Kilder

  • Klüwers kart fra 1816 over Hospitalsløkkan, fra Rolf Grankvist "Nidaros kirkes spital 700 år – Trondheims Hospital 1277 – 1977".
  • Sanden og Løkkan Velforening 30 år: Hospitalsløkkan og Sanden, Rolf Grankvist og Wilhelm K. Støren