WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Hornemannsgården

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Hornemannsgården.
Foto: Trondheim kommune
Hornemannsgården, Kongens gate 7, er en stor bygård (trepalee) i Trondheim.

Gården består av tre fløyer omkring en kvadratisk gårdsplass og dekker et helt kvartal. Eldste del, mot Kongens gate, er oppført omkring 1710. Østfløyen ble bygd omkring 1730 og vestfløyen, mot Torvet, i årene 1765-70.

Eiendommen tilhørte frem til 1748 kanselliråd Paul Dons og deretter enken Anna Holst. Fra 1754 var generalmajor Abraham Chr. Willarst gårdens eier. I 1765 ble gården overtatt av justisråd Henrik Horneman, som foretok utvidelser og bygget til vestfløyen. Horneman benyttet gården som vinterbolig. Da Hornemann døde i 1807 overtok hans 3 sønner. Senere overtok hans sønn Henrik Horneman d.y.(1769-1838), og fra 1838 dennes bror; eidsvollsmannen Christian Hersleb Horneman.

Eiendommen ble overtatt av staten i 1865, som i 1876 solgte den videre til Trondheim kommune. Trondheim politikammer holdt til her i årene 1865-1974, og Stiftsoverretten fra 1865 til 1936, da den flyttet til Stiftsgården. Bygningen huser i dag Hornemannsgården eldresenter med Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO), samt flere private virksomheter.

Bygningen er fredet siden 1984.


Se også


Kilde