WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Honoratus Bonnevie

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Honoratus Bonnevie
Borgermester Honoratus Bonnevie, født 14. juni 1797 i Landvik, sønn av sorenskriver Nils Cornelius Bonnevie og l. hustru Christine Lorentse Zimmermann.

Gift 1826 med Sophie Augusta Baumann, født på Kongsberg 22. august 1804, død 28. oktober 1895 i Christiania, datter av direktør for Kongsberg Sølvverk, August Christian Baumann og Margrethe Sophie Stockfteth. Barn: Jacob Aall Bonnevie,Niels Cornelius Bonnevie.

Han tok examen artium 1814 ved Københavns universitet, men ble senere student ved universitetet i Christiania, hvor han ble cand. jur. 1820. I sin studietid var han ansatt som kopist i Kirkedepartementet. Efter eksamen var han bl. a. notarius ved det juridiske fakultet og konst. universitetssekretær inntil han i 1829 ble konstituert og 1831 utnevnt til expeditionschef i Kirkedepartementet. I 1840 ble han borgermester i Trondhjem.

Han møtte som representant for Trondhjem og Levanger på Stortinget 1845 og 1848, han døde under oppholdet på Stortinget i Christiania den 27. mars 1848.

I Harmonien valgtes Bonnevie til presiderende direktør for perioden 1845- 46, men da han straks efterpå også ble valgt til stortingsmann ble hans verv som presiderende direktør i Selskapet overtatt midlertidig av konsul Hans Peter Jenssen.

Kilder

  • 1. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963