WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hommelviks venner - historielag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Historielaget Hommelviks venner, stiftet 1980. 226 medlemmer i 2014.

Leder er Geir Joar Larsen.

Historielaget driver Jakobsli Museum:

Museet ble offisielt åpnet i 1987 og har siden vært drevet av historielaget. Formålet med museet er å vise hvordan vanlige folk bodde og levde i tidligere generasjoner. Leilighetene i våningshuset med sin tidstypiske møblering og uthusene med utstillinger av gammelt verktøy, redskaper og husgeråd forteller om menneskenes daglige liv og virke.

Våningshuset 1. etasje i våningshuset rommer en leilighet med inventar fra 50-åra og en skolestue med inventar fra gamleskolen i Hommelvik og fra Bakken skole, der Johan Nygårdsvold gikk sine første skoleår. Her er også gamle skolebøker, kart, plansjer og annet skolemateriell utstillt. 2. etasje i våningshuset viser en leilighet med stue, kjøkken og kammers med inventar fra mellomkrigstiden. Der er også et ”kirkerom” som bl.a. viser Hommelvik kirkes første prekestol, alter og orgel. Et annet rom viser en utstilling med leker, spill, klær og andre gjenstander som gjenspeiler barnekulturen i 30 – 50åra.

Stabburet ”Thorshaugsamlingen” på stabburet er en omfattende samling av redskaper, verktøy og husgeråd fra gården Snustadtrø, senere Skogly, gnr. 77/3 i Vennagrenda i Mostadmark. Samlingen er en gave fra Birger Thorshaug og Gundlaug Markusdatter Thorshaug f. Storvik. På stabbursloftet er det en utstilling av gamle ski og annet vintersportsutstyr som viser litt av det mangfoldet av vinteridrettsaktiviteter –og arenaer bygda har hatt.. Det er lagt spesiell vekt på hoppsporten i 1930 – 50åra. Et oversiktskart viser hvor de ca. 20 hoppbakkene lå. I flere av bakkene ble det arrangert hopprenn med deltakere fra hele Trøndelag.

Uthusene Uthusene inneholder stall, tørkeloft, størhus og boder. En restaurering er påbegynt, men det gjenstår en del dugnadsarbeid før en kan vise alle rommene slik de en gang ble brukt. Størhuset viser en utstilling av kjøkkenredskap og annet utstyr som ble brukt i forbindelse med vask og stell av klær, baking, safting og sylting. En samling ovner fra Hommelvik Støberi skal pusses opp og flyttes til mer synlige omgivelser. Skomakerverksted og snekkerverksted er under arbeid. Verkstedene skal vise hvordan disse håndtverkene ble utført i tidligere generasjoner.

Dukkestua Her kan en gjenoppleve barndommens lek, der verdiløse gjenstander får nytt liv og fantasien får utfolde seg fritt.

Historielaget utgir årbok sammen med de andre 2 historielagene i kommunen.

Kontaktperson 2018: Historielaget Hommelviks Venner v/Olav Fossen, postboks 30, 7551 Hommelvik, e-post olav@buggeas.no


Eksterne lenker