WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hommelvik

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Hommelvik er administrasjonssenteret for Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Navnet Hommelvik kommer fra elva Homla som munner ut i Hommelvik. Homla er et vassdrag på om lag fem kilometer, derav tre kilometer er lakseførende.


Historie

Tidligere var mesteparten av virksomheten i tettstedet knyttet til det lokale trelastfirmaet som ble ble nedlagt rundt årtusenskiftet. Til minne om innbyggerne i Hommelvik som arbeidet for firmaet er det blitt reist en statue, «Plankberar'n», ved kommunehuset.

På 1990-tallet fikk Hommelvik-sentrum en ansiktsløftning, med rundkjøringer, gammeldagse lyktestolper og noe brostein, dette har gjort sitt til å heve stedets estetiske uttrykk. I Hommelvik finnes brannstasjon og politikammer, samt at kommunens prestekontor holder hus her. Også lokalavisen for Malvik, Malvik-Bladet og lokalradiostasjonen, RadioVika, er lokalisert i Hommelvik.

19. november 1940 kl. 08.03 kolliderte to tog ved Nygården i Hommelvik. En av Norges største jernbaneulykker var et faktum. 22 døde og 45 ble såret. 90 meter jernbanespor ble revet opp.

Omlegging av jernbanetraséen østover mot Hell med ny jernbanetunnell, førte til at den gamle linja rundt Svartneset til Muruvik ble tatt bort. denne utbyggingen foregikk i perioden 2008-2012.

I 2012 begynte en storstilt utbygging av havneområdet ved Havnevegen der det tidligere var trelastlager.

Hommelvik sett fra vest 2013. Foto: Jan Habberstad

Hommelvik sett fra vest i april 2013.

Boligbyggingen på havneområdet 2013. Foto: Jan Habberstad

Utbyggingen er kommet godt i gang i 2013

Se også