WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Holtermanns veg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Holtermannsvei 1967. Arbeid med utvidelse har begynt. Foto Adresseavisen

Holtermanns veg i Trondheim, hovedinnfartsåre fra sør, bærer dette navnet fra Sluppen til Professor Brochs gate. (Ole Jacob Broch)).

Holtermanns vei gjennom Tempe 1947.
Holtermanns vei gjennom Tempe1957.
Utviklingen på Tempe 1945-74

Vegen er oppkalt 1919 etter tidligere ordfører i Strinda, Nils Holtermann (1835-1917).

Ved Trondheim Renholdsverk og Sluppen gård før 2. verdenskrig

Holtermanns veg ble utvidet på tidlig 1970-tall og har 4 kjørefelt. Endel tidligere bebyggelse på østsiden av Holtermannsveien ble revet i forbindelse med utbyggingen. Holtermannsvegen hadde tidligere fulgt traséen til riksveg 50 sydover ut av byen. Holtermannsveien fikk nå et rettere løp, og krysset med Bratsbergveien ble lagt om. Den sydlige del av riksveg 50 fikk navnet Tempeveien, og endel av bebyggelsen langs Holtermannsveien fikk ny adresse. Holtermannsveien 63 ble Tempeveien 19. Her hadde en campingplass ligget tidligere, der Krokum Bilruter i 1954 bygget sitt verksted syd for Lauguna fabrikker A/S.

Det er nå ingen direkte avkjøringer til bebyggelse som tidligere hadde adkomst fra Holtermanns veg.

Daværende riksvei 50 krysset Nidelva ved gamle Sluppen bro. Flyfoto ca 1953
Holtermanns veg til venstre i bildet i 1949 med daværende bebyggelse

Kilder

Trondheim byleksikon