WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hoeggen Søndre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Hoeggen Søndre, gnr. 78/2, ble 1797 utskilt fra bnr. 1 og solgt til smedmester Ole Holthe. Sønnen Ole A. Holte overtok sammen med baker Samuel Strøm. Fra 1823 var Holte eier alene, fra 1834 jekteskipper Peder Jørstad og fra 1838 Ole Estensen Aas.

Eiendommen ble 1845 overtatt av byggmester Jacob Digre. Han døde i 1892 og denne eiendom tilfalt hans sønner fullmektig Ludvig B. Digre og fabrikkbestyrer Johannes Digre. De solgte i 1901 til Peter Isaksen Engen. Engen døde i 1903 og enken Beret Engen satt med gården til 1911 da hun solgte til enkefru Anne Aarhaug.

I 1914 kjøpte fanejunker Halvor Mentsen Løberg (14.1.1861-1940) eiendommen på auksjon. Halvor Løberg overdro gården til sønnen Olaf Løberg (12.10.1895 i Hølonda -1946) i 1927. Han ble gift i 1923 med Svanhild Alstad (7.4.1898 i Frosta - 1989). Barn Gerd (1925), Hallvard (16.1.1929-4.2.1970), Kåre Løberg (1935).

Hoeggen Søndre. Foto: Jan Habberstad

Låven på Hoeggen søndre er restaurert og er benyttet som industrilokaler og til kontorformål

Hoeggen Søndre. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon