WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Hjemvendte emigranter

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Mange av de som emigrerte til Amerika returnerte til hjemlandet. Grunnene til å reise hjem kan deles i 4 hovedkategorier:

  • De som gjorde suksess i Amerika
  • De som hadde lidd nederlag
  • De som vendte tilbake på grunn av hjemlengsel
  • De som avviste den amerikanske livsstilen

Mange som hadde utvandret reiste også på besøk i hjemlandet for kortere perioder, før de så returnerte til Amerika. Først ved folketellingene i 1910 og 1920 ble de tilbakevandrede nordmenn fra Amerika undersøkt spesielt. Det ble også gjort registreringer fra amerikansk side fra 1908 og utover av reisende tilbake til hjemlandet, men oppgavene er ufullstendige. Alt i alt kom man fram til at 50.000 norske utvandrere hadde flyttet hjem før 1920. I såfall utgjør disse 6,5 %.

I en artikkel fra 1993 nevner Mark Wyman helt nye beregninger som tyder på at tilbakevandringen blant nordmenn mellom 1899 og 1924 har utgjort 15,4 prosent av antall utvandrede. 317.171 personer utvandret i denne perioden fra og med 1899 til og med 1924. 15,4% utgjør da 48.844 nordmenn i denne perioden. Hvis dette er riktig er tallet på samme nivå som dansker og svensker, høyere enn tyskere og irer, lavere enn finner (22%), polakker (33%), italienere (45,6%).

Rogaland og Vest-Agder var overrepresentert i statistikk over hjemvandring, og disse fylkene samlet utgjorde en fjerdedel av statistikken. Uforholdsmessig mange returnerte også til Møre- og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Dynamikken i forholdet utvandring/innvandring viser at mange unge reiste ut for å tjene seg opp penger. I Norge ble det også i perioder overproduksjon av ingeniører i Trondheim, og svært mange reiste over til USA for å søke arbeid der for en periode.

Se også

Utvandringen fra Norge - år for år‎‎

Kilder

  • Sverre Mørkhagen. Farvel Norge. Utvandringen til Amerika 1825-1975