WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Historien om Berg Prestegård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Historien om Berg Prestegård
Historien om Berg Prestegård
Årbok for
Strinda historielag
2014
Sidetall 15
Forfatter Lise Hartmann Flood
Overskrift Berg Prestegård
3 stikkord Prester
Berg Prestegård
Jonsvannsvegen

Historien om Berg Prestegård ble beskrevet av Lise Hartmann Flood i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2014.

Berg prestegård sin historie er lang og innholdsrik. Husene ble ødelagt da general Armfeldt kom hit i 1718. Fra 1759 fikk biskop Johan Gunnerus, som også var sogneprest i Strinda, oppført nye bygninger her. Biskop Gunnerus og den botaniske hagen hans på Berg ble senere godt kjent.

Artikkelen beskriver endringer i Strinda prestegjeld fra 1852 og den påfølgende delingen av Berg gård i fem bruk.

Sogneprestene i Strinda er beskrevet i artikkelen, Bernhard Ludvig Essendrop, Ole Berge, Søren Hagerup Swensen, Tycho Castberg, Erik Svenke Solum, Ole Winsnes og Arne Skjånes er omtalt med korte biografier.

Prost Tycho Castberg fikk gjennomført endel bygningsmessige endringer på prestegården . Den nyere historien opp til våre dager er også beskrevet.

Artikkelen er på 15 sider.

12 bilder og 1 akvareller er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]