WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Historielag i Sør-Trøndelag

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Historielag i Sør-Trøndelag:

Agdenes Historielag v/Stig Trygstad, 7318 Agdenes, e-post trygg_1@hotmail.com
Arbeiderbevegelsens Historielag v/Elsa Flønes, e-post flones@gmail.com
Bjugn Bygdatunlag v/Halvor Schanche, 7160 Bjugn, e-post museum@molnargaarden.no
Bjørnør historielag v/Mary Hepsø, Sandviksberget, 7740 Steinsdalen, e-post paheps@ online.no
Budal Museumslag v/Odd Vårvik, 7298 Budal, e-post odd_varvik@hotmail.com
Byneset Historielag v/Torger Onsøyen, 7070 Bosberg, e-post styret@byneset.net
Byåsen Historielag v/Kjell Ivar Aune, postboks 3449 Havstad, 7425 Trondheim, e-post kjell.i.aune@gmail.com
Fosen Historielag v/Hilde Murvold Borgfjord, 7100 Rissa, e-post post@fosen-historielag.no
Frøya Historielag v/Guttorm Reppe, 7270 Dyrvik, e-post v/Anne Marit Schupbach, annemarit. schupbach@fiskeridir.no
Gauldal Historielag v/Brit Inger Granmo Aune, 7232 Lundamo, e-post brit.inger.granmo.aune@stfk.no
Haltdalen Historielag v/Jann Rønning, Stranda, , 7383 Haltdalen, e-post post@haltdalensparebank.no
Heimdal historielag v/Harald Lauglo, RIngvålvn. 352A, 7089 Heimdal, e-post harald.lauglo@gmail.com
Historielaget Hommelviks Venner v/Geir Larsen, boks 30, 7550 Hommelvik, e-post geir.larsen3@ntebb.no
Hitra Historielag v/Ingvar Aabrek Klingenberg, e-post iaabr-kl@online.no
Horg Bygdatun og Museumslag v/Per Gylland, 7236 Hovin i Gauldal, e-post pergylla@online.no
Innset Historielag v/Knut Strand, Innset, 7398 Rennebu, e-post knut.strand@getmail.no
Klæbu Historielag v/Alf Steinar Tømmervold, postboks 10, 7541 Klæbu, e-post alf.tommervold@skatteetaten.no, alt. epost@klabuhistorielag.no
Lademoen historielag v/John Gjermund Lundemo, e-post jgjermu@online.no
Lensvik historielag
Malvik historielag v/Joar T. Brobakk, postboks 26, 7566 Vikhamar, e-post jtabro@online.no
Meldal Historielag v/Erik Steigen, 7332 Løkken verk, e-post e-steig@online.no
Melhus Historielag v/Jan Erik Kregnes, Melhusvegen 451,7224 Melhus, e-post post@melhushistorielag.org
Mostadmark Jernverks Venner v/Odd Bjørkli, Furuhaugvn. 2, 7550 Hommelvik, e-post objoerk3@online.no
Nardo og Bratsberg Historielag v/Marit Lindstad, postboks 1681 Nardosletta, 7430 Trondheim, e-post jolinds@online.no
Oppdal Historielag v/Kjell Haugland, Engan, 7340 Oppdal, e-post kjell.haugland@oppdal.com
Orkdal Historielag v/John Tore Kvernmo, postboks 113, 7302 Orkanger, e-post johntorekvernmo@hotmail.no
Osen Historielag v/Eli Holand Normeland, 7740 Steinsdalen, e-post eliholand@msn.com
Prestegårdslåna i Melhus v/Kristine Kaasa Moe, postboks 16, 7221 Melhus, e-post postmottak@prestegaardslaana.no
Ranheim Bydels Museums Historielag v/Olav Paulsen, Thorry Kiærsv. 5, 7054 Ranheim, epost post@ranheimbydelsmuseum.no
Rennebu Historielag v/Arnfinn Engen, Stamnan, 7392 Rennebu, e-post arnengen1@loqal.no
Rissa Bygdemuseum og Historielag v/Anne Jorid Gullbrekken, Kvithylla, 7100 Rissa, e-post anne.j.gullbrekken@gmail.com
Røros Museum og Historielagv/Ståle Lund, Flanderborg 23, 7374 Røros, e-post stale.lund@stfk.no
Selbu og Tydal Historielag v/ Odd Svelmoe, 7590 Tydal, e-post svelmoe@tydalsnett.no
Singsås Museum og Historielag v/Harald Høen, Forbygda, 7387 Singsås, haraldhoen@forbygda.no
Sjetne Historielag v/Paul Helge Håkonsen, Alf Godagersv. 48B, 7081 Sjetnemarka, e-post pahak@broadpark.no
Skaun Historielag v/Leif Syrstad, 7357 Skaun, e-post leif-syr@online.no
Stjørna Heimbygdslag v/Per Husby, Indre Ringveg 7, 7100 Rissa, e-post per.husby@online.no
Strinda historielag v/Jan Habberstad, Vegamot 4A, 7048 Trondheim,
Støren Museum og Historielag v/Eivind Dragset, Nerøien, 7290 Støren, e-post eivind.dragset@gauldalen.no, alt. mail@storenhistorielag.org
Trondhjems Historiske Forening v/Ragnhild Berge, postboks 4423, 7418 Trondheim, e-post ragnhild.berge@ntnu.no
Yrjar Heimbygdslag v/Jan Fred Paasche, Austrått gård, 7140 Opphaug, e-post post@yrjarheimbygdslag.no
Åfjord Historielag v/Alice Strand, 7170 Åfjord, e-post ali.jen@hotmail.com
Ålen Historielag v/Knut Hage, postboks 50, 7384 Ålen, e-post knut.hage@gauldalen.no


Se også

Kilde

  • 1. Medlemsliste Sør-Trøndelag historielag
  • 2. Lokalhistoriewiki.no
  • 3. Landslaget for lokalhistorie