WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Henrik Steffens Hagerup

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Henrik Steffens Hagerup (født 23. april 1806 i Kalundborg, død 29. mai 1859 i Karlsbad), sønn av Caspar Peter Hagerup (1777–1840) som var by- og rådstueskriver i Kalundborg, senere sorenskriver i Flekkefjord. Moren het Ulrikke Eleonore Steffens (død 1852), søsteren til Henrik Steffens (1773–1845), filosof. Han var bror til forfatterinnene Emma Hagerup (1812–85) og Augusta Hagerup (1814–98).

Henrik Steffens Hagerup giftet seg i 1830 med Nicoline Christine Jenssen (1808–1862), som var datter av grosserer i Trondheim Matz Jenssen Deres sønn George Francis Hagerup (1853–1921) var født i Horten, oppvokst i Trondheim, og ble statsminister. Sønnen Henrik Steffens Hagerup (født 1840) ble også sjøoffiser.

Han gikk på Søkadetinstituttet ved Fredriksvern 1819–24 og ble sekondløytnant i marinen. Videre studerte han i Breslau og ved Den militære høyskole i Kristiania 1826–27. Som premierløytnant var han 1828–32 detaljør og hydrograf for den nordlandske kystoppmåling, et virke han fortsatte 1835–38 som trigonometrist ved Norges geografiske oppmåling fra Tromsø til Vadsø. I tiden 1840–47 underviste han ved Søkadetinstituttet foruten å være marinens tøymester 1841–56 og å sitte i diverse kommisjoner. Han fikk opprykk til kapteinløytnant i 1841 og kaptein i 1854. Han ble innvalgt på Stortinget i 1848, 1851 og 1854 for Jarlsberg og Larviks amt, alltid som medlem av militærkomiteen. Etableringen av Den tekniske skole i Carljohansvern (senere Horten tekniske fagskole) kom som følge av at han den 14. august 1854 tok saken opp i Stortinget.

Fra 1855 var han medlem i en kommisjon for Udarbejdelse af en Plan for Rigets fremtidige Søstyrke. Han ble kontreadmiral i 1856, og utnevnt til statsråd den 31. mars 1856, som leder for Marinedepartementet. Han holdt stillingen til 1. oktober 1859, erstattet av Hans Christian Petersen, som forøvrig hadde vært hans stedfortreder i to perioder da Hagerup måtte være minister i Sverige.

St. Olavs Orden, ridder 1847, kommandør 1858, Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, innvalgt 1857, Kgl. Svenska Krigsvetenskaps-Akademien, 1858.

Kilde

  • 1. Wikipedia
  • 2. Gravminner i Norge
  • 3. Geni

Eksterne lenker