WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Henrik Rogstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ilse Fleckner og Henrik Rogstad

Henrik Rogstad (13.4.1916 i Fredricia —10.5. 1945) var sønn av Ludvig Daae Rogstad og hustru Sylvia. Bror til Nils Daae Rogstad.

Henrik Rogstad giftet seg med tyskfødte Ilse Fleckner den 6.5.1945 og det må ha skjedd i Norge siden ekteskapet ble inngått ytterst få dager før kapitulasjonen. De fikk et barn også.

Henrik Rogstad var den mest tyskorienterte fylkesfører i Nasjonal Samling, NS. Han var en kort tid med i NS’ ungdomsfylking i 1936, men kom ikke aktivt med i partiet før sommeren 1940. Likevel varte det ikke lenge før han ble utnevnt til fylkesfører for Sør-Trøndelag på initiativ av Rolf Jørgen Fuglesang.

Rogstad var svært populær både i NS-miljøet og blant lederne i tysk sikkerhetspoliti i Trondheim. I forbindelse med unntakstilstanden i 1942 fikk han kritikk innenfor NS for å ha vært med på å utarbeide gissellisten til tyskerne, se Sonofre 6. oktober 1942. Rogstad ble tvunget til å forsvare seg for Quisling personlig.

Etter dette dalte hans stjerne i NS-miljøet, men han var fortsatt populær hos tyskerne. Vinteren og våren 1945 tilhørte Henrik Rogstad de mest stridbare og kampinnstilte i NS. I februar 1945 ble han utnevnt til leder for Hirden, iverksatte våpenopplæring og omdannelsen av Hirden til en bataljon som kunne settes i tysk tjeneste dersom det kom til alliert invasjon. Helt uten politibakgrunn og trass sterke protester fra en samlet politietat ble Rogstad i april 1945 også overlatt ansvaret for Statspolitiet, mens Erling Søvik ble presset ut.

I maidagene 1945 hadde verken politiminister Jonas Lie eller statspolitisjef Henrik Rogstad noen reell innflytelse over politiet med unntak av en liten gruppe frontkjempere og statspolitifolk som forskanset seg på Skallum gård i Bærum sammen med ham, Jonas Lie og Sverre Riisnæs — inntil de ble oppfordret til å forlate gården. 10.5. begikk Henrik Rogstad selvmord.

Kilde

Eksterne lenker