WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Henrik Printz

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Karl Henrik Oppegaard Printz, født 15. september 1888, fødested Kristiania, død 31. mars 1978, dødssted Oslo. Botaniker. Foreldre: Inspektør Karl Fredrik Printz (1865–1945) og Hilda Mathilde Oppegaard (1864–1938). Gift 1) 24.1.1914 med Svanhild Jacobsen (21.1.1893–31.7.1955), datter av bakermester Hans Anton Brekke Jacobsen (1867–1927) og Elise Marie Svenningsen (1862–1924); 2) 19.12.1956 med Ebba Erika Jensen (26.8.1900–5.3.1987), datter av kjøpmann og fabrikkeier Axel Jensen (1871–1955) og Fredrikke Augusta Ludwich (1870–1952). Grandnevø (brorsønns sønn) av Hans Christian Printz (1817–1910; se NBL1, bd. 11).

Henrik Printz var en meget allsidig norsk botaniker og er best kjent som algeforsker. Han bidrog også med forskning innenfor mikrobiologi, landplanters systematikk, biogeografi og plantefysiologi.

Printz vokste opp i Kristiania, der han tok examen artium 1907. Han begynte straks etter på realfagstudiet og valgte botanikk som hovedfag. Hovedfagsarbeidet fra 1913 var en undersøkelse av encellede grønnalger i ferskvann fra Kristiania-området. Kort etter embetseksamen ble han ansatt som bestyrer og konservator for de botaniske samlingene ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, hvor han virket til 1925, da han ble utnevnt til professor i botanikk ved Norges landbrukshøgskole (NLH).

Årene i Trondheim var en meget produktiv periode. I tillegg til arbeidet på museet underviste Printz fra 1917 i teknisk botanikk og mikrobiologi på Norges tekniske høgskole (NTH), og han var lærer i botanikk ved Norges lærerhøgskole fra 1922. Han var opptatt av å popularisere og formidle faget og var initiativtaker til opprettelsen av Trøndelagens forenede Folkeakademier, der han var formann. Han skrev en rekke populærvitenskapelige artikler, var sakkyndig i forbindelse med forurensning av vassdrag og kontroll med vannforsyning og ble brukt som sakkyndig av Kriminalpolitiet når det trengtes botanisk sakkunnskap.

Printz foretok studier av algevegetasjonen i Trondheimsfjorden til ulike tider av året gjennom 10 år. Det resulterte i avhandlingen Die Algenvegetation des Trondhjemsfjordes. Deler av manuskriptet ble levert som besvarelse på en prisoppgave ved universitetet og belønnet med Kongens gullmedalje 1924. Av særlig stor verdi er Printz' nøyaktige registrering av ulike arters variasjon gjennom året med hensyn til tider for vekst, reproduksjon o.l.