WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Henrik Lysholm

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Politimester Henrik Lysholm
Henrik Lysholm

Borgermester Henrik Lysholm var født i Trondhjem den 22. oktober 1790. Han var gift med Louise Augusta Hundewadt, født 1789 i København, død 6. november 1873 i Trondhjem, datter av kjøbmand i Kjøbenhavn, David Hundewadt og frue Christiane Dorthea Sprunick.

Borgermester Lysholm døde i Trondhjem den 23. Mai 1860.

Han blev student 1811, dimittert fra Trondhjems skole, og cand. jur. 1815, prøveprokurator i Trondhjem 1816 og stiftsoverretsprokurator sammesteds 1819. I 1829 blev han politimester i Trondhjem og i 1840 byfoged og notarius publicus sammesteds. I 1848 blev han borgermester i byen. Han var fra 1829-1830 konstituert forstander ved Thomas Angells Stiftelser. Fra Norges Banks oprettelse i 1818 var han sekretær der, til han blev direktør i banken. Han var suppleant til Norges Banks direktion 1827-48 og medlem av direktionen 1848-60. Han var i mange aar medlem av bystyret, stortingsmand for Trondhiem i 1839 og 1848 og stortingssuppleant 1833, 1836, 1842 og 1845.

Lysholm var en betydelig elendomsbesidder, således eiet han sammen med byskriver Wahl Baklandets teglverk og Baklands gaard. Paa denne gaards grund var det Trondhjems mekaniske Værksted sin første bedrift, Fabrikken ved Nidelven, blev opført i 1843.

Lysholm var fra 1830 i flere perioder medlem av Harmoniens direksjon. Son presiderende direktør fungerte han fra juli 1848 til oktober 1850.

Slektsoversikt fra Trondheimsområdet

Kilde

  • Olav Henmo. Trondhjems mekaniske verksted 1843-1918
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963
  • Sverre Utseth. Trondheimspolitiet gjennom tusen år. Utgitt av Trondheim Politilag 1947